Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

Showing posts with label Yen Bai. Show all posts
Showing posts with label Yen Bai. Show all posts
07/04/2015

Loài chuồn chuồn mới Devadatta kompieri ở miền Bắc Việt Nam

Một loài chuồn chuồn kim mới có tên khoa học Devadatta kompieri vừa được công bố trên tạp chí Zootaxa (số 3941 (3): 414-420) từ Tú Lệ, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái miền Bắc Việt Nam.
09/11/2014

Loài Diễn đá mới cho khoa học ở Phú Thọ

Một loài Luồng có tên địa phương là Diễn đá phân bố tại các tỉnh Phú Thọ, Yên BáiHà Giang vừa được mô tả mới cho thế giới với tên khoa học là Dendrocalamus longivaginatus (họ Cỏ Poaceae, phân họ Tre Bambusoideae).
13/06/2014

Các loài chim ở Lâm trường Văn Chấn, Yên Bái

Abstract: The surveys on the Avifauna of Van Chan state entrprise, Yen Bai Province were carried out for three years 2007, 2008 and 2009. There are 96 bird species wererecorded belonging to 31 families and 11 orders. Among them, 6 bird species are preciour, having scientific and economic value, included: 4 species were listed in Red Data Book of Vietnam, 2007; 2 speies were listed in Red List of IUCN, 2009; 4 species were listed in Government’s Dicision 32/2006. Number of bird species was statistied at three habitat types is difference. The bird species’s number at Primary forest and natural regenerating forest have 79 species, accounting for 82.29% of the total number of species. The bird species’s number at the Secondary forest, scrub forest on the banks of rivers and streams, fields on the mountain slopes have 58 species, accounting for 60.41% of the total number of species is the second. The bird species’s number at Settlements and agricultural land have 23 species, accounting for 23.95% of the total number of species is the third. The Nam Chau stream (Nam Lanh commune) and surounding forest area could be developed as ecotourist area, because there are many precious and beautiful bird species existing here. This is one of some active measures to decrease negative impacts on the forest resources by the local people
29/10/2013

Khám phá loài Luồng mới ở Tây Bắc Dendrocalamus concaviapiculus

Loài Luồng Dendrocalamus concaviapiculus có tên địa phương là Mai dây, Bương trắng, Bương tú lệ, được phát hiện tại các tỉnh Phú Thọ (Mỹ Lương - Yên Lập) và Yên Bái (Tú Lệ - Văn Chấn) từ năm 2010. Nhưng chúng chỉ mới được công bố chính thức gần đây trên tạp chí chuyên ngành Andansonia (Tập 35, trang 55-60). Chúng được mô tả bởi các nhà thực vật thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (tỉnh Phú Thọ) và Viện Thực vật Nam Trung Hoa. 

 
Comprare online Cialis 5 mg Effetti indesiderati di Cialis 5 mg Cialis 20mg in vendita Acquista Cialis originale generico in Svizzera Comprare Viagra senza ricetta a buon prezzo in Svizzera Comprare online Cialis 10mg Comprar Viagra in farmacia online Offerta Cialis 5mg Instrucciones de uso de Reduslim Comprare Spedra Avanafil senza ricetta online Dove comprare il Viagra in Svizzera Compra Cialis Compra Viagra Contrareembolso Oferta Cialis 5 mg Acquisto viagra en España Cialis 5 mg efectos secundarios graves Reduslim precio soluciones para la impotencia Cilis vs Viagra how to buy pulse x crypto купить диплом в москве