Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

Showing posts with label Reproductive Biology. Show all posts
Showing posts with label Reproductive Biology. Show all posts
11/01/2017

Nghiên cứu bảo tồn thực vật ở Việt Nam

Mới đây truyền hình VTC10 trong trương trình NETVIET đã nói về công việc của một nhà nghiên cứu trẻ đang làm việc tại Viện Sinh thái va Tài nguyên Sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là chương trình phát sóng ở hơn 100 quốc gia và có phụ đề bằng tiếng Anh.
Video đã đề cập các vấn đề như nghiên cứu phân loại thực vật, tầm quan trọng của phòng lưu trữ tiêu bản khô, bảo tồn thực vật và nghiên cứu sinh học sinh sản.
The link below had showed a work of a researcher who is working on Botany including plant taxonomy, conservation and reproductive biology in Institute of Ecology and Biological Resource - Vietnam Academy of Science and Technology (English subtitle)

Copied link: