Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

Showing posts with label Fund. Show all posts
Showing posts with label Fund. Show all posts
14/05/2015

Trợ cấp toàn phần cho ứng viên Hệ thống học Thực vật và Địa sinh học Việt Nam sang Mỹ

Shirley A. Graham Fellowships in Systematic Botany and Biogeography in USA, 2015

The Missouri Botanical Garden (MBG) awards Shirley A. Graham Fellowships to conduct research in Systematic Botany and Bio-geography. The Fellowships are open to professionals from universities and governmental or nongovernmental institutions and organizations in Mexico, Central America, South America, Madagascar, Vietnam, and Tanzania. The Fellowship will cover the costs of round-trip air travel to St. Louis and lodging in MBG’s visitor apartments and will provide a stipend for food, local transportation, and other incidental expenses in St. Louis for a period of up to two months. The application deadline is 31 July 2015.
25/01/2015

Học bổng Sinh học, Lâm, Nông nghiệp ở Châu Âu

Học bổng trao đổi Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ cho các ứng viên Việt Nam ngành Sinh học, Lâm nghiệp, Nông nghiệp và nhiều ngành khác tại các nước Châu Âu từ 1 tháng đến 3 năm.

Deadline

Start date: 3-November-2014 (00:00 CET)
End date: 1-March-2015 (23:59 CET)

02/01/2015

Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF)

NAGAO NATURAL ENVIRONMENT FOUNDATION

Được thành lập từ năm 1989, Quỹ Môi trường thiên nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm thúc đẩy việc bảo vệ thiên nhiên ở các quốc gia đang phát triển thông qua Tài trợ nghiên cứu, Học bổng, Tài trợ Nghiên cứu và Hoạt động bảo tồn.

Các hoạt động chính của NEF, bao gồm:

1. Chương trình tài trợ nghiên cứu 

NEF tài trợ cho các nhà khoa học địa phương tiến hành khảo sát thực địa và các hoạt động phù hợp khác trong phạm vi góp phần bảo vệ thiên nhiên ở các quốc gia đang phát triển, chủ yếu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các tài trợ này bao gồm cả việc hỗ trợ tài chính cho việc xuất bản các ấn phẩm khoa học từ các kết quả nghiên cứu của các ứng viên để tăng cường việc chia sẻ kiến thức về bảo vệ thiên nhiên. Đã có 382 đề xuất từ 25 quốc gia đã được nhận tài trợ (tính đến 1/7/2013)

2. Chương trình học bổng

NEF cung cấp các khoản học bổng cho các sinh viên Đại học và Cao học đối với các ngành liên quan đến bảo vệ thiên nhiên ở các quốc gia đang phát triển ở châu Á. Việc lựa chọn những người nhận học bổng sẽ được thực hiện bởi một hội đồng địa phương. Đến 1/4/2013, đã có 4.332 sinh viên ở 9 quốc gia châu Á được nhận học bổng của NEF.

3. Chương trình nghiên cứu và hoạt động bảo tồn

Hiện tại, chương trình này tập trung vào nghiên cứu đa dạng sinh học các loài cá, và các hoạt động để bảo tồn đa dạng sinh học ở lưu vực sông Mê Kong và Chao Phraya (Thái Lan). Chương trình này có sự hợp tác của các nhà khoa học, các chính phủ trung ương/địa phương, và cộng đồng địa phương ở Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. 

4. Địa chỉ liên hệ: 
                           3-3-7 Kotobashi, Sumida-ku, Tokyo 130-0022 Japan 
Phone                  +81-3-6659-2070 
Fax                      +81-3-6659-2272 
URL                      
E-mail               secretariat ‘a’ nagaofoundation.or.jp (Please replace ‘a’ with @)


04/09/2014

Quỹ hỗ trợ thiết bị IDEA WILD về Bảo tồn ĐDSH

(BiodiVn) Trang này được Dành cho bất cứ ai quan tâm đến việc xin viện trợ hoặc các thiết bị từ IDEA WILD. 
- Những ai đang làm việc, học tập (sinh viên), nghiên cứu liên quan đến Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Nghiên cứu khoa học và Giáo dục đều có thể nộp đơn xin viện trợ từ quỹ này.