Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

Showing posts with label Events. Show all posts
Showing posts with label Events. Show all posts
21/05/2015

Hội nghị Thực vật chí Việt Nam, Lào, Capuchia lần 3: Botanical Research in Tropical Asia - 2015

Botanical Research in Tropical Asia 7-11/12/2015

This congress follows the two last symposia on the “Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam”, held in Phnom Penh (2008) and in Hanoi (2010), and widens its horizons to include all of Tropical Asia.

04/05/2015

International Symposium on Conservation and Utilization of Forest Resources for Sustainable LivelihoodsInternational Symposium on Conservation and Utilization of Forest Resources for Sustainable Livelihoods: Malaysia 26-29/10/2015

FAO and Forest Departments of various countries have since long been involved in providing livelihood opportunities to forest dwellers and rural households through some direct intervention and also through research and development initiatives. But it is strongly felt that there are many grey areas where still a lot is needed to be done.
23/01/2015

5th International Forum on Green Technology and Management

Hội thảo Quốc tế về Môi trường Xanh cho Phát triển Bền vững “Green Environment for Sustainable Development” tại Đại học Huế, ngày 28-30, tháng 7, 2015

About IFGTM 2015

International Forum on Green Technology and Management (IFGTM) is an annual event initiated by Consortium for Green Technology Management and Research. The consortium consists of eleven members: School of Environmental Science and Technology, Ha Noi University of Science and Technology (INEST-HUST);
28/08/2014

Mời tham gia hội thảo DAAD tại Hà Nội

Giấy mời tham gia hội thảo tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (IEBR)
Được sự hỗ trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), hôi thảo  với tiêu đề “Sustainable Management of Environment and Natural Resources in Vietnam” (Quản lý bền vững môi trường và tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam) sẽ được tổ chức vào ngày 04 – 06 tháng 11 năm 2014.
Địa điểm: Hội trường tầng 6, nhà A11, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, VAST, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Anh