Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

Showing posts with label Cycads. Show all posts
Showing posts with label Cycads. Show all posts
09/11/2013

Tài liệu Thông và Tuế ở Việt Nam: Conifers and Cycads of Vietnam

Được chia làm hai phần gồm phần các tài liệu về Thông Việt Nam và phần Tuế Việt Nam. Các tài liệu về Thông bao gồm "Vietnam Conifers: Conservation Status Review 2004 - Thông Việt Nam: Xét lại Tình trạng Bảo tồn" phiên bản tiếng Anh; Cây lá kim Việt Nam. Tài liệu về Tuế có cuốn Cycad of Vietnam. Bộ sách được GS. Phan Kế Lộc chia sẻ, xin chân thành cảm ơn Giáo sư!