Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

Showing posts with label CV KH. Show all posts
Showing posts with label CV KH. Show all posts
10/11/2013

Mẫu CV (Curriculum Vitae) Khoa học - Tiếng Anh

(BiodiVn) 
CURRICULUM VITAE (CV)
(Updated January, 2013)
PERSONAL DATA
Name: .........Sex: Male...................................................(Photo)
Date of Birth: 
Nationality: Vietnamese. 
Present Position: Researcher (Lecture) 
Working Institution (University): 
Address: 
Telephone: (084) ..... Fax: (084) ........ . Cellphone: (084) ...... 
E-mail: 

Mẫu Lý lịch cá nhân (CV) Khoa học - Tiếng Việt

(BiodiVn)
LÝ LỊCH CÁ NHÂN
(Cập nhật ngày ....)
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và Tên: ........................................... Giới tính.................(Ảnh)
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Hộ khẩu thường trú:
Tạm trú:
Số CMND: ...... ; ngày cấp: ........; Nơi cấp: ............
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại: CQ: .........; Fax: ..........; Điện thoại di động: ...........
Email: