Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

Showing posts with label Authors. Show all posts
Showing posts with label Authors. Show all posts
01/01/2015

Nhà nghiên cứu lâm sinh: Trịnh Ngọc Bon

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trịnh Ngọc Bon                                 (Nam)
Năm sinh: 27-08-1985 
Cơ quan: Viện Nghiên cứu Lâm sinh - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, phường Đức Thắng – quận Bắc Từ Liêm – tp. Hà Nội
E-mail: trinhngocbon85@gmail.com 
Trình độ: Cử nhân 2008
Lĩnh vực quan tâm: Lâm nghiệp, Thực vật

Cộng tác viên: Trần Hoài Vân


- Họ và tên: Trần Hoài Vân
- Trình độ: Cử nhân sư phạm Sinh học; Cử nhân Anh ngữ
- Giới tính: Nữ
- Các trường đã học: ĐH Sư Phạm Hà Nội; Đại học Hà Nội
- Nơi công tác: Trường THPT châu Á - Thái Bình Dương; Công ty Vinabook.
- Lĩnh vực quan tâm: Môi trường, thực vật học, giáo dục
- Liên hệ: Email: waitingforyou0307@gmail.com

Nhà nghiên cứu Côn trùng học: TS. Phạm Thị Nhị

Họ và Tên: PHẠM THỊ NHỊ
Học vị: Tiến sỹ

Giới tính: Nữ; sinh năm 1977

Tốt nghiệp: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1999; Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật năm 2003; Tốt nghiệp Tiến sỹ Sinh học tại Trường Đại học Tổng hợp Bonn và Bảo tàng Động vật Alexander Koenig (CHLB Đức) năm 2013; 
Công tác tại: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Phòng Hệ Thống học côn trùng.
Email: ptnhi2@yahoo.com

Các công trình đã công bố
1.      Khuất Đăng Long, Phạm Thị Nhị (2001) Một số nhận xét về các quần thể ong ký sinh họ Ichneumonidae trong vườn cây ăn quả tại khu vực Mê Linh, Vĩnh Phúc. Tạp chí Bảo vệ thực vật, 5(179): 28 – 31.
2.      Khuất Đăng Long, Phạm Thị Nhị (2002) Biến động số lượng theo mùa của ong cự Trathala flavor-orbitalis Cam. trong vườn cây ăn quả vùng ngọa thành Hà Nội. Tạp chí Bảo vệ thực vật, 6(186): 25 – 28.
3.      Khuất Đăng Long, Nguyễn Thị Phương Liên & Phạm Thị Nhị (2004). Đánh giá đa dạng sinh học trên điển hình một số nhóm ong cánh màng (Hymenoptera) dựa theo giá trị sử dụng.  Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 814-817.
4.      Phạm Thị Nhị (2004) Các loài thuộc giống ong ký sinh Metopius Panzer, 1806 (Hymenoptera: Ichneumonidae) ở Việt Nam. Tạp chí Sinh học, 26(3A): 70–72.
5.      Khuat, L.D., Nguyen, L.P.T. & Pham, N.T. (2004) A survey of beneficial hymenopteran bees and wasps and their use value in the buffer zone of Cuc Phuong National Park, North Vietnam. Sylvatrop, 14 (1&2): 67–94.
6.      Khuất Đăng Long, Phạm Thị Nhị & Đặng Thị Hoa (2005) Nghiên cứu sự xuất hiện và vai trò của các loài ký sinh ở sâu non và nhộng sâu cuốn lá Lamprosema indicata và sâu khoang Spodoptera litura hại đậu tương vụ hè thu 2004 tại Hoài Đức, Hà Tây Hội nghị Côn trùng học toàn quốc: 126–131.
7.      Khuất Đăng Long, Phạm Thị Nhị & Bạch Văn Huy (2005) Nghiên cứu sự xuất hiện và biến động của sâu cuốn lá nhỏ Cnaphalocrisis medinalis và tập hợp ký sinh của nó trên đồng lúa lai trung quốc ở tỉnh Hà Nam. Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2: 14-19. 
8.      Phạm Thị Nhị, Khuất Đăng Long (2005) Sự phát sinh và vai trò của tập hợp ký sinh sâu cuốn lá nhỏ Cnaphalocrosis medinalis Guenee và sâu cuốn lá lớn Parnara guttata Bremer et Grey trên lúa chiêm tại Hoài Đức, Hà Tây. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ nhất. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội: 798–803.
9.      Khuất Đăng Long, Đặng Thị Hoa & Phạm Thị Nhị (2006) Kết quả điều tra nhóm côn trùng ký sinh ở pha sâu non đục thân ngô Ostrinia funacalis Guenee vụ hè thu-đông ở vùng Hà Nội và phụ cận. Báo cáo khoa học hội thảo Khoa học công nghệ quản lý nông học vì sự phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 490–494.
10.  Tạ Huy Thịnh, Phạm Thị Nhị (2006) Bước đầu nghiên cứu họ Ruồi ăn sâu (Asilidae, Diptera) ở Việt Nam. Báo cáo khoa học hội thảo Khoa học công nghệ quản lý nông học vì sự phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 529–535.
11.  Phạm Thị Nhị, Lê Xuân Huệ (2007) Thành phần loài thuộc giống ong ký sinh Xanthopimpla de Saussure, 1892 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae: Pimplini) ở vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Sinh học, 29 (1): 20–25.
12.  Tạ Huy Thịnh, Phạm Thị Nhị (2007). Danh sách các loài Ruồi ăn sâu ở miền Trung Việt Nam (Diptera: Asilidae). Tạp chí Sinh học, 29 (2): 44–51.
13.  Khuất Đăng Long, Phạm Thị Nhị (2007) Thống kê các loài ong ký sinh thuộc tổng họ Ichneumonoidea (Hymenoptera) trên sâu hại cây trồng nông nghiệp ở Việt Nam. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 2. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 153–162.
14.  Phạm Thị Nhị, Khuất Đăng Long (2007) Các loài ong thuộc phân họ Metopiinae Foester, 1869 (Hymenoptera: Ichneumonidae) ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 2. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 197–208.
15.  Phạm Thị Nhị, Khuất Đăng Long (2008) Bổ sung một loài mới thuộc giống Xanthopimpla de Saussure, 1892 (Hymenoptera: Ichneumonidae) cho khu hệ ong cự của Việt Nam. Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 6. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 234237.
16.  Tạ Huy Thịnh, Hoàng Vũ Trụ, Trần Thiếu Dư, Đặng Đức Khương, Phạm Hồng Thái, Phạm Thị Nhị, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Đức Hiệp, Nguyễn Thị Phương Liên, Cao Thị Quỳnh Nga, 2008. Tác động của sự thay đổi cảnh quan lên đa dạng côn trùng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn miền Trung. Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 6. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 338–346.
17.  Phạm Thị Nhị, Đặng Thị Hoa (2009) Ghi nhận thêm một vật chủ mới của loài ong ký sinh Casinaria pedunculata (Szépligeti, 1908) (Hymenoptera: Ichneumonidae) ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 3. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 262–263.
18.  Pham, N.T., Broad, G.R. & Lampe, K.-H. (2010) Descriptions of two new species of the genus Augerella Gupta, 1962 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) and the first record of A. orientalis (Gupta) from Vietnam. Zootaxa 2654: 17–29.
19.  Pham, N.T., Khuat, L.D. & Dang, H.T (2011) New records of Pimplinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) from Vietnam. Proceedings of the 7th Vietnam National Conference on Entomology. Agricultural Publishing House, Hanoi: 210–217.
20.  Nguyễn Hữu Thảo, Khuất Đăng Long, Nguyễn Thị Phương Liên & Phạm Thị Nhị (2011) Bước đầu đánh giá sự đa dạng và giá trị bảo tồn một số nhóm ong cánh màng (Hymenoptera) ở vùng đệm vườn Quốc gia Xuân Sơn. Báo cáo Khoa học Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 7. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 302–309.
21.  Pham, N.T., Broad, G.R & Wägele, J.W. (2011) The genus Acropimpla Townes (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) in Vietnam, with descriptions of three new species. Zootaxa, 2921: 1–12.
22.  Pham, N.T., Broad, G.R., Matsumoto, R. & Wägele, J.W. (2011) Revision of the genus Xanthopimpla Saussure (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from Vietnam, with descriptions of fourteen new species. Zootaxa, 3056: 1–67.
23.  Pham, N.T., Broad, G.R., Matsumoto, R. & Wägele J.W. (2011) Two new species of the genus Chablisea Gauld et Dubois (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from Vietnam. Biologia, 66/6: 1134–1139.
24.  Phạm Thị Nhị & Khuất Đăng Long (2011) Đa dạng các loài ong cự thuộc phân họ Pimplinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) ở vườn Quốc gia Cát Tiên. Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 4. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 784–789.
25.  Pham, N.T., Broad, G. R., Matsumoto, R. & Böhme, W. (2012) First record of the genus Acrodactyla Haliday (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from Vietnam, with descriptions of six new species. Zootaxa, 3207:  40–53.
26.  Pham, N.T., Broad, G.R., Wägele, W.J. (2012) A review of the genus Camptotypus Kriechbaumer (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) in Vietnam with description of a new species. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 59 (1): 129–137.
27.  Pham, N.T., Broad G.R., Matsumoto R. & Wägele W.J. (2012) First record of the genus Brachyzapus Gauld and Dubois (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from Vietnam, with descriptions of six new species. The Journal of Natural History, 46 (27-28): 1639–1661.
28.  Pham, N.T., Broad, G.R., Zwakhals, K. (2012) First record of the genus Dolichomitus Smith (Hymenoptera: Ichneumonidae) from Vietnam, with description of one new species. Zootaxa, 3519: 77–84.
29.  Pham, N.T., Broad, G.R., Dang, H.T. & Böhme, W. (2013) A review of the genus Pimpla Fabricius, 1804 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from Vietnam with description of two new species. Organisms Diversity and Evolution, 13: 397–407.
30.  Pham, N.T., Broad, G.R. & Wägele, W.J. (2013) A review of the Theronia genus-group (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from Vietnam with descriptions of five new species. Journal of Natural History. 47(23–24): 1501–1538.
31.  Pham, N.T., Broad, G.R. & Wägele, W.J. (2013) Review of the genus Flavopimpla (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from Vietnam with descriptions of two new species. Biologia, 64/4: 720–726.
32.  Pham, N.T., Broad, G.R. & Wägele, W.J. (2013) First record of the genus Zaglyptus Förster (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) from Vietnam, with description of one new species. Zootaxa, 3702(5): 483–492.

33.  Phạm Thị Nhị (2013) Đặc điểm phân bố của ong cự phân họ Pimplinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) ở Việt Nam. Hội nghị toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 5. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 198–202.