Chào mừng đến với Trang BiodiVn


BiodiVn là website cá nhân, không thuộc bất kỳ một tổ chức hay cơ quan nào. Hoạt động dựa trên đóng góp của các cá nhân trong nhóm "Đa dạng Sinh học và Bảo tồn Việt Nam" (Biodiversity and Conservation of Vietnam - BIODIVN). Nội dung chủ yếu là cung cấp thông tin về Đa dạng Động vật, Thực vật và Bảo tồn cũng như các vấn đề liên quan ở Việt Nam. Những thông tin trên Website được sưu tầm từ những tạp chí chuyên ngành và nguồn đáng tin cậy khác, có giá trị thông tin khoa học cao. 
Để tôn trọng quyền tác giả, đề nghị ghi rõ nguồn trích dẫn là "http://biodivn.com" hoặc "BiodiVn" khi sử dụng thông tin từ Website này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm các liên kết ngoài Website.
Chúng tôi rất hoan nghênh sự chia sẻ thông tin từ quý độc giả, đặc biệt rất quan tâm đến các bài viết của các bạn thiếu nhi, học sinh...xin mời xem:

Quý độc giả gửi bài, đăng kí là cộng tác viên hoặc tham gia vào nhóm vui lòng gửi thư liên hệ theo địa chỉ email: biodivn@gmail.com
Xin trân thành cảm ơn!

Thay mặt cho nhóm BIODIVN

Phạm Văn Thế
Phòng Tài nguyên Thực vật
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

(P.V. Thế tốt nghiệp kỹ sư khoa Quản lý, Bảo vệ Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường ĐH Lâm Nghiệp Xuân Mai, Hà Nội năm 2003. Hiện đang theo học Nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu cây ăn quả Á Nhiệt đới Địa Trung Hải La Mayora, Malaga, Tây Ban Nha. Mối quan tâm chính là phân loại, bảo tồn các loài thực vật họ Lan, hạt Trần, Cẩm cù . . . và sinh học sinh sản ở Thực vật)
TS. Nguyễn Đức Anh
Phòng Sinh thái Môi trường Đất
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

(TS. N.Đ.Anh Tốt nghiệp Cử nhân ngành Khoa học Môi trường, Trường ĐHKHTN năm 2000, lấy bằng Tiến sỹ Sinh học năm 2013 tại trường Đại học Ibaraki, Mito, Nhật Bản. Mối quan tâm chính là nghiên cứu phân loại, sinh học và sinh thái các nhóm động vật không xương sống ở đất, như giun đất, cuốn chiếu, rết, nhóm hình nhện, ve giáp…)

BiodiVn is a personal website, not under any organization or agency. It works basing on the contribution of individuals in the group "Biodiversity and Conservation Vietnam" (BIODIVN ). The main purpose is to provide information about Diversity of and Conservation of Fauna and Flora of Vietnam as well as relevant fields. 
To respect copyright, please specify the source cited as "http://biodivn.com" or "BiodiVn" when using information from this website. We are not responsible for external links.
If you want to share your study relate to the field, please send to us.
For further information please contact email address: biodivn@gmail.com 
Would like to thank!
On behalf of BIODIVN group,

Mr. Pham Van The (phamvthe@gmail.com)
Department of Plant Resource
Institute of Ecology and Biological Resource,
Vietnam Academy of Sciense and Technology,
Add. 18 Hoang Quoc Viet str. Cau Giay, Ha Noi, Vietnam


Dr. Nguyen Duc Anh (ducanh410@yahoo.com)
Department of Soil Ecology
Institute of Ecology and Biological Resource,
Vietnam Academy of Sciense and Technology,
Add. 18 Hoang Quoc Viet str. Cau Giay, Ha Noi, Vietnam