11/01/2017

Nghiên cứu bảo tồn thực vật ở Việt Nam

Mới đây truyền hình VTC10 trong trương trình NETVIET đã nói về công việc của một nhà nghiên cứu trẻ đang làm việc tại Viện Sinh thái va Tài nguyên Sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là chương trình phát sóng ở hơn 100 quốc gia và có phụ đề bằng tiếng Anh.
Video đã đề cập các vấn đề như nghiên cứu phân loại thực vật, tầm quan trọng của phòng lưu trữ tiêu bản khô, bảo tồn thực vật và nghiên cứu sinh học sinh sản.
The link below had showed a work of a researcher who is working on Botany including plant taxonomy, conservation and reproductive biology in Institute of Ecology and Biological Resource - Vietnam Academy of Science and Technology (English subtitle)

Copied link: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!