25/05/2015

Hai loài tỏi rừng mới cho khoa học từ VQG Tam Đảo

Hai loài tỏi rừng mới cho khoa học được phát hiện tại Vườn Quốc Gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam đó là: Aspidistra clausa và Aspidistra triradiata (họ Thiên môn đông - Asparagaceae)


Tỏi rừng Aspidistra clausa có loài gần gũi là A. crassifila nhưng khác ở các đặc điểm: có lá hẹp hơn (2,8-4,5cm x 6-12cm), bao hoa hình ống so với hình chuông, phần phụ dài hơn, chỉ nhị và phần nối tiếp màu trắng với các đốm tím so với tím hoàn toàn, đầu nhuỵ hình nón so với hình nấm.

Mặt khác loài tỏi rừng mới Aspidistra clausa này cũng có hoa giống với loài A. patentiloba, nhưng khác ở đặc điểm hình dạng đầu nhuỵ và ở nhiều đặc điểm hình thái khác nên chúng không được cho là loài gần gũi.

Từ nguyên: tính ngữ "clausa" có nghĩa là "closed", nó giải thích rằng cấu trúc của hoa có các nhị bị ẩn lấp bởi cánh hoa. Trong loài gần gũi nó là A. crassifila thì nhị hoa hiện rõ.


Tỏi rừng Aspidistra triradiata có loài gần gũi là A. hainanensis nhưng chúng có nhiều đặc điểm khác biệt, ví dụ có bao hoa dạng bình, 4 sống thuyền có mụn, bề mặt dưới của cánh hoa và ống có mụn, và màu kì lạ của các đường toả tròn của bao hoa và nhuỵ. 

Từ nguyên: tên loài được đặt nhằm chỉ màu hoa văn của nhuỵ, gồm 3 đường toả tròn màu tím sáng.

Cả hai loài Tỏi rừng mới này mới chỉ thấy phân bố ở VQG Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Công bố khoa học của 2 loài này được đăng tải trên tạp chí Phytotaxa 207 (3): 265-272.

Biên tập: Phạm Văn Thế

Phytotaxa 207 (3): 265-272
DOI:

Two new species of Aspidistra (Asparagaceae, Nolinoideae) from northern Vietnam: A. clausa and A. triradiata

Nikolay Aleksandrovich Vislobokov

Abstract
Aspidistra clausa and Aspidistra triradiata are described and illustrated as new species from northern Vietnam (Vinh Phuc province, Tam Dao National Park). Aspidistra clausa is similar to A. crassifila, but has narrower leaves (lamina 2.8–4.5 cm vs. 6–12 cm), perigone tube wide tubular vs. campanulate, appendages longer, stigma conical vs. mushroom-shaped. Aspidistra triradiata is similar to A. hainanensis, but flowers larger (1.8–2.4 cm long, Ø 1.8–2.8 cm vs. 1–1.2 cm long, Ø 1.3–1.5 cm), perigone urceolate, lobes with 4 verrucose keels, stigma with three purple radial lines.

Keywords
DNA barcoding, Tam Dao, taxonomy, Monocots, Vietnam

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!