26/04/2015

Loài rêu mới Neckera praetermissa từ bắc Việt Nam

Minh hoạ chi rêu Neckera
Các nhà khoa học vừa mô tả một loài rêu mới cho thế giới phát hiện từ miền bắc Việt Nam và được đặt tên là Neckera praetermissa.

Loài rêu này có đặc điểm giống với loài Neckera undulatifolia do có chung đặc điểm lá bẹ hình trứng và lá mọc đối với răng cưa thô. 

Tuy nhiên loài Neckera undulatifolia có thân dài đến 10 cm và một gân chính dài đến 5/6 chiều dài lá, trong khi thân của N. praetermissa dài khoảng 3 cm và lá không có gân chính hoặc gân chính dài nhất đến 1/6 chiều dài lá.

Có thể xem chi tiết mô tả loài rêu mới Neckera praetermissa trên tạp chí Phytotaxa 195-2: 178-182
Phytotaxa 195 (2): 178–182

A new species of Neckera (Neckeraceae, Bryophyta) from northern Vietnam

Johannes Enroth, ANDRIES TOUW

Abstract


Neckera praetermissa Enroth & Touw spec. nov. (Neckeraceae) is described from northern Vietnam. It is morphologically closest to the SE Asian N. undulatifolia (Tix.) Enroth, with which it shares the similar, ovate-ligulate and symmetric leaves with coarsely dentate apices, and strongly incrassate and porose leaf cell walls. However, N. undulatifolia has the stems up to 10 cm long and a distinct costa reaching to 5/6 of leaf length, while the stems of N. praetermissa are to c. 3 cm long and the leaves are ecostate or with a weak costa reaching to 1/6 of leaf length at most.

Keywords


Taxonomy, Pleurocarpous mosses, New species, Tropics

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!