07/04/2015

Loài chuồn chuồn mới Devadatta kompieri ở miền Bắc Việt Nam

Một loài chuồn chuồn kim mới có tên khoa học Devadatta kompieri vừa được công bố trên tạp chí Zootaxa (số 3941 (3): 414-420) từ Tú Lệ, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái miền Bắc Việt Nam.
Giống Devadatta trước đây thuộc họ Amphipterygidae, nhưng nghiên cứu về DNA gần đây của Dijkstra và cộng sự (2014) đã sắp xếp giống này thuộc một họ hoàn toàn mới Devadattidae. Họ chuồn chuồn kim Devadattidae trên thế giới hiện nay có 6 loài, phân bố từ phía Nam Trung Quốc (Guangxi, Yunnan), Indonesia cho tới miền nam Thái Lan, Malaysia, Singapore, Borneo, Sumatra và Philippine. Ở khu hệ Việt Nam mới phát hiện được 3 loài: D. kompieri, D. ducatrixD. cyanocephala.Loài mới Devadatta kompieri giống với loài D. ducatrix, nhưng chúng khác biệt ở những đặc điểm sau đây: kompieri có kích thước nhỏ hơn so với ducatrix; phần đốm màu đen ở mút cánh nhỏ hơn so với loài ducatrix; phần phụ sinh dục đực (anal appendages) của loài kompieri dài hơn, đầu mút nhỏ hơn so với của loài ducatrix; có 2 hàng vân (vein rows) giữa mép cánh và gân A1 ở loài kompieri, nhưng có 3-4 hàng vân ở loài ducatrix. Loài mới được đặt tên theo người yêu thích động vật người Mỹ Tom Kompier, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Tom là người đã giới thiệu địa điểm nghiên cứu thu thập loài mới cho các tác giả, đồng thời cung cấp nhiều mẫu vật có giá trị cho các nghiên cứu sau này. 

Nguồn tin: Phan Quốc Toản – Đại học Tokyo Metropolitan University 

Description of two new species of the genus Devadatta from northern Vietnam and central Laos (Odonata: Devadattidae)

QUOC TOAN PHAN, AKIHIKO SASAMOTO, FUMIO HAYASHI

Abstract


Two new species of the genus Devadatta Kirby, 1890, D. kompieri sp. nov. from northern Vietnam (holotype: male, Mu Cang Chai district, Yen Bai Province) and D. yokoii sp. nov. from central Laos (holotype: male, Vang Vieng, Vientiane Province) are described. These new species are allied toD. ducatrix Lieftinck, 1969, but are distinguished by specific characteristics of their wings and anal appendages. The other Indochinese species are also briefly discussed.

Keywords

Odonata, Devadattidae, Devadatta, new species, Vietnam, Laos

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!