02/01/2015

Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF)

NAGAO NATURAL ENVIRONMENT FOUNDATION

Được thành lập từ năm 1989, Quỹ Môi trường thiên nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm thúc đẩy việc bảo vệ thiên nhiên ở các quốc gia đang phát triển thông qua Tài trợ nghiên cứu, Học bổng, Tài trợ Nghiên cứu và Hoạt động bảo tồn.

Các hoạt động chính của NEF, bao gồm:

1. Chương trình tài trợ nghiên cứu 

NEF tài trợ cho các nhà khoa học địa phương tiến hành khảo sát thực địa và các hoạt động phù hợp khác trong phạm vi góp phần bảo vệ thiên nhiên ở các quốc gia đang phát triển, chủ yếu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các tài trợ này bao gồm cả việc hỗ trợ tài chính cho việc xuất bản các ấn phẩm khoa học từ các kết quả nghiên cứu của các ứng viên để tăng cường việc chia sẻ kiến thức về bảo vệ thiên nhiên. Đã có 382 đề xuất từ 25 quốc gia đã được nhận tài trợ (tính đến 1/7/2013)

2. Chương trình học bổng

NEF cung cấp các khoản học bổng cho các sinh viên Đại học và Cao học đối với các ngành liên quan đến bảo vệ thiên nhiên ở các quốc gia đang phát triển ở châu Á. Việc lựa chọn những người nhận học bổng sẽ được thực hiện bởi một hội đồng địa phương. Đến 1/4/2013, đã có 4.332 sinh viên ở 9 quốc gia châu Á được nhận học bổng của NEF.

3. Chương trình nghiên cứu và hoạt động bảo tồn

Hiện tại, chương trình này tập trung vào nghiên cứu đa dạng sinh học các loài cá, và các hoạt động để bảo tồn đa dạng sinh học ở lưu vực sông Mê Kong và Chao Phraya (Thái Lan). Chương trình này có sự hợp tác của các nhà khoa học, các chính phủ trung ương/địa phương, và cộng đồng địa phương ở Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. 

4. Địa chỉ liên hệ: 
                           3-3-7 Kotobashi, Sumida-ku, Tokyo 130-0022 Japan 
Phone                  +81-3-6659-2070 
Fax                      +81-3-6659-2272 
URL                      
E-mail               secretariat ‘a’ nagaofoundation.or.jp (Please replace ‘a’ with @)


0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!