01/01/2015

Nhà nghiên cứu lâm sinh: Trịnh Ngọc Bon

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trịnh Ngọc Bon                                 (Nam)
Năm sinh: 27-08-1985 
Cơ quan: Viện Nghiên cứu Lâm sinh - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, phường Đức Thắng – quận Bắc Từ Liêm – tp. Hà Nội
E-mail: trinhngocbon85@gmail.com 
Trình độ: Cử nhân 2008
Lĩnh vực quan tâm: Lâm nghiệp, Thực vật

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các công trình đã công bố:
1. Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc Mường Tè – Lai Châu, 2011. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

2. Tính đa dạng thực vật tại 2 xa Mù Cả và Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu, 2013. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

3. Đa dạng thực vật quý hiếm tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, 2014. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

Các đề tài tham gia:
1. Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh tre trúc để lấy măng và nguyên liệu cho xây dựng, chế biến phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Bộ NN&PTNN. 2006 - 2010

2. Nghiên cứu tính chất cơ vật lý và giải phẫu của một số loài gỗ và tre thông dụng ở Việt Nam làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng. Bộ NN&PTNN. 2006 - 2010

3. Điều tra đánh giá thực trạng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị ở tỉnh Cao Bằng làm cơ sở đề xuất biện pháp gây trồng phục vụ công tác phát triển rừng kinh tế. Tỉnh Cao Bằng. 2010 - 2011

4. Điều tra đánh giá khu hệ thực vật quý hiếm cần bảo tồn trong hệ sinh thái rừng tự nhiên ở Mường Tè tỉnh Lai Châu. Tỉnh Lai Châu. 2009 - 2011

5. Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống để phát triển vùng Tây Nguyên (dự án Flitch)”. Cấp tỉnh. 2011

6. Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng tre lấy măng tại Lai Châu và Điện Biên. Bộ NN&PTNN. 2009-2012

7. Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên ở Việt Nam. (giai đoạn 1). Bộ NN&PTNN. 2008 - 2012

8. Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây Bương mốc lấy măng ở huyện Ba Vì – Hà Nội. Tp. Hà Nội. 2011 - 2013

9. Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên ở Việt Nam (giai đoạn 2). Bộ NN&PTNN. 2013 - 2015

10. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài Tam thất hoang (Panax stipuleanatus Tsai & K.M. Feng) ở các xã vùng cao huyện Mường Tè. Tỉnh Lai Châu. 2014-2016

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!