12/01/2015

Giống Ốc cạn Laotia và loài mới cho khoa học

Anh Barna Páll-GerGely, nghiên cứu sinh ở Khoa Sinh học, trường Đại học Shinshu, Nhật Bản, đã ghi nhận một giống Ốc cạn Laotia Saurin, 1953 cho khu hệ động vật Việt Nam, đồng thời mô tả một loài mới cho khoa học.

Loài Ốc cạn Christa Laotia christahemmenaen mô tả từ mẫu vật thu được ở Vườn Quốc Gia Ba Vì, Hà Nội, có sự sai khác với loài L. pahiensis Saurin, 1953 (mô tả ở Lào) ở các đặc điểm: có kích thước gần gấp đôi (chiều cao vỏ: 2,6mm; đường kính vỏ: 4,4mm); vỏ có các rãnh, và có vùng trơn nhẵn ngay sau miệng. 

Hiện nay, giống Laotia Saurin, 1953 mới chỉ ghi nhận được 2 loài: L. pahiensisL. christahemmenaen. Tuy nhiên, vị trí phân loại của giống Laotia vẫn chưa được xác định rõ ràng, liệu thuộc về họ Diplommatinidae hay họ Alycaeidae. Và cần phải có các nghiên cứu bổ sung để làm rõ vị trí phân loai của giống này.

Ốc cạn Christa Laotia christahemmenaen. Ảnh Barna Páll-GerGely

Loài này được công bố trên tạp chí Folia Malacologica (2014) 22: 289-292

Nguyễn Đức Anh sưu tầm

Description of the second Laotia Saurin, 1953; a genus new to the fauna of Vietnam (Gastropoda: Cyclophoroidea)

Barna Páll-Gergely, e-mail: pallgergely2@gmail.com Department of Biology, Shinshu University, Matsumoto 390-8621, Japan

Abstract. This paper reports the second species of the genus Laotia Saurin, 1953. L. pahiensis Saurin, 1953 was described from Laos, Pa Hia, whereas the new species, L. christahemmenae n. sp. was collected in Ha Noi Province, Vietnam, approximately 350 km NE of the type localty of the Laotian species. The new species is approximately twice larger than its congener, and has a ribbed shell with a smooth area behind its aperture. In contrast, L. pahiensis is ribbed until the peristome or the ribbing stops very close to the peristome. It is uncertain if Laotia should be placed in Diplommatinidae or in Alycaeidae.

For more detail, please see at:
File PDF:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!