Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

02/01/2015

QUỸ MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN NAGAO (NEF)

NAGAO NATURAL ENVIRONMENT FOUNDATION

Được thành lập từ năm 1989, Quỹ Môi trường thiên nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm thúc đẩy việc bảo vệ thiên nhiên ở các quốc gia đang phát triển thông qua Tài trợ nghiên cứu, Học bổng, Tài trợ Nghiên cứu và Hoạt động bảo tồn.

Các hoạt động chính của NEF, bao gồm:

1. Chương trình tài trợ nghiên cứu 

NEF tài trợ cho các nhà khoa học địa phương tiến hành khảo sát thực địa và các hoạt động phù hợp khác trong phạm vi góp phần bảo vệ thiên nhiên ở các quốc gia đang phát triển, chủ yếu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các tài trợ này bao gồm cả việc hỗ trợ tài chính cho việc xuất bản các ấn phẩm khoa học từ các kết quả nghiên cứu của các ứng viên để tăng cường việc chia sẻ kiến thức về bảo vệ thiên nhiên. Đã có 382 đề xuất từ 25 quốc gia đã được nhận tài trợ (tính đến 1/7/2013)

2. Chương trình học bổng

NEF cung cấp các khoản học bổng cho các sinh viên Đại học và Cao học đối với các ngành liên quan đến bảo vệ thiên nhiên ở các quốc gia đang phát triển ở châu Á. Việc lựa chọn những người nhận học bổng sẽ được thực hiện bởi một hội đồng địa phương. Đến 1/4/2013, đã có 4.332 sinh viên ở 9 quốc gia châu Á được nhận học bổng của NEF.

3. Chương trình nghiên cứu và hoạt động bảo tồn

Hiện tại, chương trình này tập trung vào nghiên cứu đa dạng sinh học các loài cá, và các hoạt động để bảo tồn đa dạng sinh học ở lưu vực sông Mê Kong và Chao Phraya (Thái Lan). Chương trình này có sự hợp tác của các nhà khoa học, các chính phủ trung ương/địa phương, và cộng đồng địa phương ở Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. 

4. Địa chỉ liên hệ: 
                           3-3-7 Kotobashi, Sumida-ku, Tokyo 130-0022 Japan 
Phone                  +81-3-6659-2070 
Fax                      +81-3-6659-2272 
URL                      
E-mail               secretariat ‘a’ nagaofoundation.or.jp (Please replace ‘a’ with @)


31/12/2014

Bốn loài Cánh cứng chân chạy mới phát hiện


Tiến sỹ Fedorenko D.N. thuộc Viện các Vấn đề về Sinh thái và Tiến hóa Liên bang Nga đã phát hiện và công bố bốn loài cánh cứng chân chạy mới cho khoa học ở Việt Nam. Các loài mới thuộc hai giống AmphimenesTaridius, họ Cánh cứng chân chạy (Carabidae), bộ Cánh cứng (Coleptera).

Các loài Thực vật mới cho khoa học ở Việt Nam 2014

Cẩm cù hạnh - Hoya hanhiae, Loài mới phát hiện từ Quảng Trị và Nha Trang. Ảnh Trần Thị Thu Hiền.

A Checklist of new flora species from Vietnam in 2014

Với sự nỗ lực của các nhà khoa học, trong năm 2014 đã công bố được 46 loài thực vật, địa y và nấm mới cho thế giới phát hiện được từ các vùng Bắc - Trung - Nam của Việt Nam. Chúng bao gồm từ những loài nhỏ nhất như Địa y đến các loài cây gỗ lớn như Thông năm lá rủ. Số lượng loài mới đáng kể này đã đóng góp thêm phần không nhỏ vào tính đa dạng của hệ thực vật Việt Nam.
30/12/2014

Phân bố và Sinh cảnh của Chuột đá lào

Chuột đá Lào Laonastes aenigmamus chính là "hoá thạch sống", là loài sống sót duy nhất của họ Diatomyidae được cho là đã tuyệt chủng. Chúng được phát hiện và công bố vào năm 2005 tại Lào bởi các nhà khoa học Jenkins, Kilpatrick, Robinson và Timmins. Khi đó chúng chỉ được tìm thấy tại khu vực núi đá vôi nhỏ của tỉnh Khăm Muộn.

Các loài động vật mới cho khoa học ở Việt Nam 2014


Thằn lằn ngón cực đông Cyrtodactylus cucdongensis, loài mới phát hiện ở Khánh Hoà. Ảnh Phùng Mỹ Trung

Các loài động vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam trong năm 2014

Thống kê đến ngày 30/12/2014, đã ghi nhận được 80 loài động vật mới cho khoa học được phát hiện ở Việt Nam. Phần lớn trong số các loài mới thuộc nhóm Bò sát - Lưỡng cư và Côn trùng, chỉ duy nhất có 2 loài thú mới (loài Chuột cây và Loài Dơi muỗi). 

Ba loài ếch giun mới ở Việt Nam và Campuchia

Trong quá trình phân tích các đặc điểm hình thái và dẫn liệu phân tử các loài Ếch giun thuộc giống Ichthyophis Fitzinger, 1826, Tiến sỹ Nguyễn Quảng Trường cùng các đồng nghiệp người Đức, Nga đã phát hiện và công bố 3 loài mới cho khoa học. 
28/12/2014

Loài Phòng kỷ xuân liên chính thức công bố

Tạp chí chuyên ngành Phytotaxa vừa chính thức công bố loài Phòng kỷ xuân liên Aristolochia xuanlienensis mới cho khoa học trên số 188 (4), trang 176–180 (Tham khảo bài Phòng kỷ xuân liên và Bí mật khoa học).