Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

17/09/2014

Cỏ xuyên lá Phyllocyclus lucidissimus ở Việt Nam

Trích từ: Tính Đa dạng của Hệ thực vật Việt Nam 15. Phyllocyclus Kurz và P. lucidissimus (H.Lév. & Vaniot) Thiv - Cỏ xuyên lá và Cỏ xuyên lá bóng (Họ Gentianaceae Long đởm), chi và loài bổ sung cho Hệ Thực vật. 
Tạp chí Di truyền và Ứng dụng số 1 (2004), tr. 36-40. 
Lê Kim Biên, Nguyễn Tiến Hiệp (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật), Phan Kế Lộc (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội) & Phạm Văn Thế (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật).
Trong các đợt điều tra nghiên cứu thực địa gần đây nhằm tiếp tục kiểm kê thành phần loài thực vật của Di sản thế giới Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) Nguyễn Tiến Hiệp cùng đồng nghiệp đã thu được một số mẫu vật thuộc họ Gentianaceae Long đởm