Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

14/05/2014

Phát hiện loài ếch mới Liuixalus catbaensis ở Cát Bà

Loài ếch cây Liuixalus catbaensis cho khoa học

Dựa trên các số liệu so sánh về di truyền phân tử và hình thái, các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản, đã ghi nhận một giống ếch cây mới ở Việt Nam, đồng thời công bố một loài mới cho khoa học với mẫu chuẩn thu được ở đảo Cát Bà, Hải Phòng, Việt Nam. 

Đa dạng Sinh học và Bảo tồn ở Việt Nam

Đa dạng sinh học