Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

08/04/2014

Thằn lằn ngón cực đông Cyrtodactylus cucdongensis mới ở Khánh Hoà

Ảnh con đực loài Thằn lằn ngón cực đông Cyrtodactylus cucdongensis. (Male of Cyrtodactylus cucdongensis). Photos by T.M. Phung, Zootaxa 2014.
Các nhà khoa học Đức và Việt Nam mới công bố loài Thằn lằn ngón cực đông mới trên tạp chí Zootaxa 3785 (4): 518–532 (7 tháng 4 năm 2014). Dựa trên các đặc điểm hình thái và phân tích, so sánh sinh học phân tử. Loài Thằn lằn ngón cực đông mới có tên khoa học là Cyrtodactylus cucdongensis. Chúng được phát hiện ở khu vực mũi Cực đông thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam và loài mới được đặt tên theo vùng phát hiện ra chúng.