Zingiberaceae

Các loài thực vật mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam 2014

Nycticebus pygmaeus

Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Ex-situ conservation of Xanthocyparis vietnamensis

Bảo tồn chuyển vị loài Bách vàng ở Hà Giang. Photo by Pham Van The.

Hoya longipedunculata

Cẩm cù cuống dài, loài mới 2012 ở Quảng Nam, Việt Nam. Photo by Pham Van The.

Forest fired

Cháy rừng Khộp, nguyên nhân suy thoái Đa dạng sinh học.

Taxus wallichiana var. chinensis

Thông đỏ bắc, loài trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố miền Bắc. Photo by Pham Van The.

Ovophis monticola

Rắn lục núi, loài bị đe đoạ cấp R, phân bố Tây Bắc - Việt Nam.

Paphiopedilum canhii

Lan hài cảnh, loài đứng bên bờ vực tuyệt chủng, phân bố Việt Nam, Lào

03/04/2014

Loài Ếch cây gai Gracixalus lamarius mới ở Kon Tum

Hình ảnh con đực loài Ếch cây gai Gracixalus lamarius với nhiều màu sắc khác nhau và lưng rất nhiều gai. Dorsolateral view of male of Gracixalus lumarius sp. nov. in life showing variation in skin texture. Photos Zootaxa 2014.
Nhóm các nhà khoa học Úc, Việt Nam trong các đợt khảo sát vào tháng 7/2009 và 4/2010 ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh tỉnh Kon Tum, Việt Nam. đã phát hiện và mô tả loài Ếch cây mới thuộc giống Gracixalus. Loài mới được công bố trên tạp chí chuyên ngành Zootaxa 3785 (1): 025–037 (2 tháng 4, 2014).