14/12/2014

Năm loài ve bét mới phát hiện ở miền Nam

Hai nhà khoa học Ba Lan và Nga vừa mới công bố về việc phát hiện 5 loài ve bét mới cho khoa học ở Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước), và Vườn Quốc Gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng). Chúng gồm các loài sau: 


Acrotritia paragranulata Niedbała sp. nov., 
Hoplophthiracarus clavatus Niedbała sp. nov., 
Steganacarus(Rhacaplacarus) spinus Niedbała sp. nov., 
Euphthiracarus (Euphthiracarusquasitakahashii Niedbała sp. nov. 
Euphthiracarus(Parapocsiamedius Niedbała sp. nov.,

Công bố này được đăng tải trên tạp chí Zootaxa 3884 (2): 156–168 

Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from the Joint Russian-Vietnamese Biological Expedition (October 2013–April 2014) 
WOJCIECH NIEDBAŁA (1) & SERGEY G. ERMILOV (2)
1-Faculty of Biology, Department of Animal Taxonomy and Ecology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. E-mail: wojciech.niedbala@amu.edu.pl
2- Corresponding autho: Tyumen State University, Tyumen, Russia. E-mail: ermilovacari@yandex.ru

Abstract. 
An annotated checklist of ptyctimous mite taxa, collected from the Joint Russian-Vietnamese Biological expedition (October 2013–April 2014) in four forest zones (Dong Nai Biosphere Reserve, Dong Nai Culture and Nature Reserve, Bu Gia Map National Park, Bi Dup—Nui Ba National Park) is provided. It includes 28 species, 16 genera and six families. One new subgenus, Euphthiracarus (Parapocsia) Niedbała subgen. nov., and five new species, Acrotritia paragranulata Niedbała sp. nov., Hoplophthiracarus clavatus Niedbała sp. nov., Steganacarus(Rhacaplacarus) spinus Niedbała sp. nov., Euphthiracarus (Euphthiracarus) quasitakahashii Niedbała sp. nov. and Euphthiracarus(Parapocsia) medius Niedbała sp. nov., are described. Supplementary descriptions of Apoplophora minuscula Niedbała, 2013 (see Niedbała & Ermilov 2013), Arphthicarus parasentus Niedbała, 2000 and Atropacarus (Hoplophorella) stilifer (Hammer, 1961) are presented.

For final version, please visit at:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!