10/11/2014

The reproductive of the Longan (Dimocarpus longan)

The longan or Nhãn (Dimocarpus longan Lour., Sapindaceae), a subtropical fruit tree species native from Southern Asia is an important crop in Vietnam. There are several popular types of longan in Vietnam such as “Nhãn lồng hưng yên” in Hung Yen province which produces one crop a year, “Nhãn tiêu da bò” in Tien Giang province which produces three crops in 2 years or “Nhãn xuồng cơm vàng” in Vung Tau province which produces one crop a year. 

According to Vietnam Ministry of Agricultural and Rural Development (MARD), in 2011 the total of longan cultivation area is close to 100,000 hectares and the production of longan is higher than 600,000 tons (Ministry of Industry and Trade of Vietnam, 2012). Most of the longan cultivation area is concentrated in Cuu Long River Delta (Mekong River Delta) with more than 35,000 hectares (MARD, 2011), mainly in Vinh Long, Ben Tre, Tien Giang or Dong Thap (MARD, 2011). In the north, provinces with large longan cultivation areas include Hung Yen, Bac Giang, Ha Tay, Tuyen Quang, Yen Bai or Hai Duong.

Longan is the fifth fruit crop in importance in Vietnam after cashew, coconut, banana, lychee and rambutan (MARD, 2011). While the reproductive process plays a clear part on the subsequent fruit set, very little is known on longan reproductive biology. In this work we describe the basics of longan reproductive biology.

SINH HỌC SINH SẢN Ở NHÃN
Phạm Văn Thế*, Trần Minh Hợi, María Herrero và Inaki Hormaza
* Liên hệ tác giả theo địa chỉ (Authors correspondence): phamvthe@gmail.com

TÓM TẮT. Nhãn (Dimocarpus longan Lour., Sapindaceae) là một trong năm loại cây ăn quả quan trọng của Việt Nam. Cơ quan sinh sản của nhãn gồm hoa đực (M1), hoa lưỡng tính có chức năng cái (F), và hoa lưỡng tính có chức năng đực (M2). Ở Việt Nam, hoa bắt đầu nở vào buổi chiều, nở hoàn toàn vào nửa đêm và sẵn sàng cho thụ phấn từ khoảng 2 giờ sáng. Các bao phấn sẽ nứt liên tục cho đến 12 giờ trưa. Hoa đực bắt đầu rụng từ 4 giờ chiều cùng ngày cho đến một vài ngày tiếp theo. Ở Tây Ban Nha, hoa bắt đầu nở vào ban tối, nở hoàn toàn và sẵn sàng cho việc thụ phấn vào khoảng 13 giờ. Các bao phấn nứt liên tục từ khoảng thời gian đó cho đến tối. Hoa không nở cùng một lúc giữa các cây trong vườn cũng như giữa các cụm hoa trong từng cá thể. 

The reproductive structures: a) Pistil with two united carpels, each one with an ovule, and a papillated bilobed stigma. b) Anatropous ovule showing the funiculus and facing the obturator. c) Integuments closing the micropyle. d) Detail of an ovule showing the embryo sac. e) Pollen tubes growing in the style eleven days after anthesis. f) Pollen grains growing in surface of papillated tigma one day after anthesis. g) Detail of a pollen tube growing in the style ten days after anthesis showing callose plugs. h) some pollen tube growing in the style one days after anthesis (a, c, d - Steaned with PAS; b - Steaned with PAS + toluidine blue; e, f, g, h - Steaned with aniline blue; Pa-Papila, St-Stigma, Ow-Ovary wall, Ov-Ovulus, Fu-Funiculus, Ob-Obturator. ) - All photos by Pham Van The

Hoa F có một bầu với hai hoặc ba lá noãn và một nhuỵ xẻ hai hoặc ba thuỳ. Tám nhị của hoa F không phát triển, các chỉ nhị ngắn và bao phấn không bao giờ nứt. Trên bề mặt của núm nhuỵ được bao phủ bới các nhú dài. Noãn gồm hai hoặc ba lá noãn hợp lại, mỗi lá noãn gồm có một noãn đảo. Noãn chứa túi phôi, được giới hạn với giá noãn bởi cán noãn, và lỗ noãn mặt ngoài được che bởi một nắp bịt. Hoa M1 và M2 gồm có 8 nhị hữu thụ dài. Hoa M2 có một bầu và nhuỵ không phát triển. Hạt phấn nảy mầm trong khoảng thời gian một ngày sau khi thụ phấn.

Ở Việt Nam, sự thụ phấn diễn ra vào buổi sáng sớm cho đến giữa buổi chiều. Chúng được thụ phấn chủ yếu bởi Ong mật Apis dorsata và Ong Ý. 

Cited: Pham Van The, Tran Minh Hoi, María Herrero and Inaki Hormaza. 2013. The reproductive of the Longan. In Proceedings of the 5th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources, Hanoi, 18 October 2013: 1242-1246
For PDF file please download at:  

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!