10/11/2014

Loài mới cho khoa học phát hiện ở biên giới Việt Nam


Một loài thực vật thuộc chi Tỏi rừng Aspidistra họ Thiên môn đông (Asparagaceae) vừa mới được phát hiện mới cho khoa học từ vùng nam Trung Quốc - Đại Tân, Sùng Tả, Quảng Tây (Leiping Township, Daxin County, Guangxi, China), nơi giáp với tỉnh Cao Bằng của Việt Nam.


Đây là loài Tỏi rừng có tên khoa học là Aspidistra ovatifolia Yan Liu & C. R. Lin, mọc ở các sườn núi đá vôi. 

Chúng là cây bụi lâu năm, thân rễ bò ngầm dưới đất, lá và cuống trên mặt đất cao chừng 30 cm, hoa màu trắng với các chấm tím đỏ, nở vào tháng 4-5.Tên khoa học được đặt do đặc điểm lá hình trứng.

Loài tỏi rừng này được đề nghị tình trạng bảo tồn ở mức CR (Critically Endangered) - Rất nguy cấp theo tiêu chuẩn của IUCN Redlists

Novon: A Journal for Botanical Nomenclature, 23(3):287-290. 2014.
Aspidistra ovatifolia(Asparagaceae), a New Species from Guangxi, China
Author(s): Chun-Rui Lin, Yu-Song Huang, and Yan LiuAbstract.  Aspidistra ovatifolia Yan Liu & C. R. Lin (Asparagaceae) is described and illustrated as a new species from limestone slopes in the Guangxi Zhuangzu Autonomous Region in southern China. The new species is similar to A. longanensis Y. Wan in the shape of flower, but differs by its perianth lobes that are triangular, 3–5 mm long, monocyclic, adaxially white, and the stigma 12–16 mm in diam., and adaxially creamy white and glabrous, with the central portion shallowly convex with four radial, bifurcate lines. The new species is currently known only from southwestern Guangxi, near the border with northern Vietnam. 


All photos by Chun-Rui Lin, Yu-Song Huang, and Yan Liu

For final version please see at 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!