05/10/2014

Vai trò quan điểm của người dân về ĐDSH

Suy giảm đa dạng sinh học ảnh hưởng nghiêm trọng ở nhiều cấp độ như ảnh hưởng tới một cá nhân, một gia đình, một làng/vùng quê, một đất nước hay một khu vực. Các ảnh hưởng có thể bao gồm tăng giá lương thực thực phẩm, sản lượng trồng trọt thấp, quy mô đánh bắt cá nhỏ hơn, nước uống ít hơn, xảy ra lũ lụt và các thảm họa thiên nhiên khác thường xuyên hơn, đất không thể giữ nước và chất dinh dưỡng hay như phong cảnh không còn thu hút/hấp dẫn khách du lịch nữa. Những ảnh hưởng như vậy là lâu dài và ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. 
Tuy nhiên, các biện pháp quyết liệt để bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học trong một số trường hợp có thể dẫn đến mất việc làm, thay đổi trong môi trường làm việc, lối sống hay chế độ ăn uống. Một số người thậm chí có thể bị mất đi kế sinh nhai chẳng hạn như ngư dân không được phép đánh bắt cá. Nếu như càng áp dụng thuế cao nhằm bảo vệ đa dạng sinh học thì những hoạt động quan trọng như an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, dịch vụ y tế, giáo dục hay nghiên cứu và phát triển sẽ ít đi. Đặc biệt là trong thời kỳ suy thoái kinh tế, chi tiêu cho mục đích bảo vệ đa dạng sinh học sẽ không được thuận lợi.

Điều ước quốc tế là cần thiết vì sự suy giảm đa dạng sinh học là vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mang tính quốc tế. Nhiều hệ sinh thái kéo dài xuyên biên giới, đánh bắt cá ngoài biển phần lớn không kiểm soát được và thương mại có tính quốc tế. Ô nhiễm của vùng này sẽ ảnh hưởng vùng khác. Đồng thời, lợi ích quốc gia và lợi ích lợi ích của từng hệ sinh thái có giá trị riêng của nó, quan điểm của các bên liên quan làm cho nó khó đạt được thỏa thuận mang tính toàn cầu, minh bạch và dân chủ. 

Chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và nhóm gây sức ép sẽ đưa ra quan điểm của họ về bảo tồn đa dạng sinh học trong buổi thảo luận tại COP 11 (Công ước Đa dạng sinh học lần thứ 11) ở Ấn Độ và mùa thu năm 2012. Một số câu hỏi mở được thảo luận là: Ai là người có trách nhiệm về sự suy giảm đa dạng sinh học? Làm thế nào để đạt đượ mục tiêu về đa dạng sinh học? Việc gì đã được thực hiện? Làm thế nào để cân đối lợi ích của nhân loại và lợi ích của thế giới tự nhiên? Chúng ta có cần quy định không? Chúng ta có thể làm cho mọi người có thái độ thân thiện với đa dạng sinh học hay chúng ta nên có những điều luật mới và quy định phạt kinh tế?
Một góc rừng Trường Sơn chụp ở Quảng Trị. Ảnh Phạm Văn Thế
Không trước thì sau, những quyết định quốc tế ảnh hưởng tới cuộc sống của công dân bình thường. Những công dân tham gia vào quá trình thảo luận sẽ đưa ra ý kiến và giúp cho nhà đưa ra chính sách những thông tin có giá trị về phương pháp có sự ủng hộ của quần chúng và hơn nữa có nhiều cơ hội thành công hơn.
Nguồn:  

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!