08/10/2014

Mọt rác lá mới cho khoa học phát hiện ở Vĩnh Phúc

Ảnh loài Otibazo polyphemus by Vasily Grebennikov, CFIA


(BiodiVn) Tạp chí Zootaxa vừa công bố một loài Bọ cánh cứng Otibazo polyphemus thuộc họ Bọ vòi voi Molytinae được mô tả bởi hai nhà khoa học Vasily Grebennikov (Canada) và Phạm Hồng Thái (Việt Nam).
Vào năm 2012, khi các nhà khoa học kể trên thu mẫu các loài bọ cánh cứng ăn thực vật ở Tam Đảo - Vĩnh Phúc, họ đã thu được một mẫu bọ cánh cứng lạ thuộc giống Otibazo.

Sau khi phân tích mẫu vật dựa trên các đặc điểm hình thái và sinh học phân tử, các nhà khoa học đã quyết định mô tả loài mới cho khoa học với tên Otibazo polyphemus, đây là một loài mọt rác lá không cánh. Loài mọt này có kích thước chỉ chừng dưới 2 mm, toàn thân màu nâu hạt dẻ và có vòi ở đầu.

Loài Mọt rác lá này là loài thứ tư trong giống Otibazo và là loài duy nhất ở Việt Nam, ba loài khác còn lại chỉ mới ghi nhận phân bố ở Nhật Bản. 

Báo cáo này là công bố thứ hai của dự án hợp tác của các tác giả về nghiên cứu các loài bọ cánh cứng ăn thực vật ở Việt Nam. Báo cáo trước đây về các loài Bọ cánh cam Coomaniella với 7 loài mới được công bố bởi Jendek & Pham năm 2013.


Mọt rác lá không cánh Otibazo polyphemus. Ảnh Vasily Grebennikov và Phạm Hồng Thái.

First record of Otibazo (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae) outside of Japan, with description of a new species from Vietnam
VASILY V. GREBENNIKOV 1 & HONG THAI PHAM 2
1-Canadian Food Inspection Agency, K.W. Neatby Bldg., 960 Carling Ave., Ottawa, ON K1A 0Y9, Canada. E-mail: vasily.grebennikov@inspection.gc.ca. 2-Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet St, Cau Giay, Hanoi, Vietnam. E-mail: phamthai@vnmn.vast.vn

In May 2012, when sampling phytophagous beetles in the Tam Dao Mountain Range in northern Vietnam, we collected a series of an unnamed Otibazo species. 

A new species of wingless leaf litter weevil, Otibazo polyphemus sp. n., is described from Tam Dao, Vinh Phuc prov., northern Vietnam. This is the fourth named species in the genus, with its three other species known only from Japan. Habitus and genitalia of the male holotype are illustrated and DNA barcoding data are provided.

This report constitutes the second outcome of our joint project on the Vietnamese phytophagous beetles and follows the earlier report on Coomaniella Bourgoin jewel beetles by Jendek & Pham (2013).

Phiên bản cuối cùng của bài báo có thể tìm thấy tại đây: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!