12/10/2014

Giảm thiểu việc mất đi các khu ĐDSH tự nhiên

Trong khi cộng đồng quốc tế đồng ý cần phải bảo tồn đa dạng sinh học ở mức độ toàn cầu, bản thân các nước có thể sẽ có những lý do về kinh tế hay xã hội nào đó đằng sau việc họ phải triệt hạ những cánh rừng để tăng diện tích đất trồng trọt, khu chăn thả gia súc hay đơn giản là khai thác gỗ. Việc mở rộng diện tích đất canh tác và tăng thu nhập để có thế đáp ứng nhu cầu ngày một tăng do tăng dân số thực chất cũng là những mục tiêu phát triển quan trọng.

Đạt được một thỏa thuận quốc tế có nghĩa là phải chỉ ra được quan điểm chung của các nước, nhưng nó cũng phải đồng nghĩa với việc là thỏa thuận này phải thực sự có hiệu lực. Nói cách khác, thỏa thuận phải trở thành một điều luật và các hành động mang tính quốc gia. Tiến trình thực hiện các thỏa thuận thường vẫn tạo ra nhiều tranh chấp do mâu thuẫn quyền lợi .

Chẳng hạn như trong việc bảo vệ các khu vực tự nhiên, một số người e ngại rằng nếu không có những hình phạt nghiêm khắc trong các bộ luật mới hoặc ít nhất là có những điều mục hiệu quả hơn trong các luật hiện hành thì sẽ không thể bảo vệ đươc các khu vực tự nhiên này. Ý kiến khác lại cho rằng các điều luật hiện nay nên thực hiện ở mức độ thấp nhất và những giải pháp kinh tế (hoặc thị trường) sẽ đóng góp tốt hơn. Do vậy, trong các khu vực/vùng tự nhiên việc làm giảm những lợi ích của các hoạt động tác động tiêu cực tới đa dạng sinh học (săn bắn, lấy gỗ, khai khoáng) có thể sẽ bảo vệ động vật hoang dã, thực vật hơn là những đạo luật được ban hành. 

Ngoài luật pháp và các giải pháp kinh tế, các giải pháp mang tính chính trị cũng có thể được áp dụng. Ví dụ như việc bảo tồn đa dạng sinh học có thể lồng ghép với các hoạt động quy hoạch của các địa phương hoặc khuyến khích người dân địa phương trực tiếp tham gia quản lý tài nguyên thiên nhiên. Nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến sự suy giảm đa dạng sinh học có ý nghĩa vô cùng quan trộng vì bất kỳ biện pháp nào nên có sự ủng hộ/ đồng thuận của cộng đồng.
Phá rừng phục vụ cho nông nghiệp ở Phù Yên, Sơn La năm 2009. 

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đa dạng sinh học chưa phải là yếu tố đủ quan trọng/ thuyết phục để bảo vệ môi trường tự nhiên, việc ban hành thêm luật, các quyết định quản lý hành chính hay giải pháp kinh tế là những vấn đề cấp bách cần giải quyết. Do vậy vấn đề này còn gây nhiều mối quan ngại. Tuy nhiên, nếu các cam kết theo như các thỏa thuận quốc tế được thực thi thì câu hỏi đặt ra là: Biện pháp nào được áp dụng nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên ở quốc gia của bạn?
Nguồn:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!