01/09/2014

Một ngày khám phá rừng- Cẩm nang diễn giải môi trường

Mở đầu
Lời cảm ơn
Giới thiệu tài liệu và hướng dẫn sử dụng
Chương 1. Giới thiệu diễn giải môi trường
1. Diễn giải là gì?
2. Mục tiêu của diễn giải môi trường
3. Đối tượng diễn giải môi trường (khán giả bắt buộc và không bắt buộc)
4. Đặc trưng của diễn giải môi trường
5. Các loại hình diễn giải môi trường
6. Một số kiểu tuyến tham quan diễn giải
Chương 2. Thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện chuyến tham quandiễn giải môi trường


1. Đánh giá đối tượng
2. Xác định mục tiêu và chủ đề diễn giải
3. Khảo sát và lựa chọn tuyến diễn giải
4. Quyết định thông điệp cho toàn tuyến
5. Lựa chọn điểm dừng và xây dựng sơ đồ thông điệp
6. Xây dựng chương trình và nội dung các điểm dừng
7. Chuẩn bị trước chuyến tham quan
8. Thực hiện chuyến tham quan
9. Đánh giá sau chuyến tham quan
Chương 3. Một số hoạt động gợi ý theo chủ đề
1. Đất
2. Nước
3. Cây
4. Sử dụng bền vững
5. Rừng là môi trường sống
6. Rừng bị đe doạ
7. Đề án rừng
Chương 4. Các hoạt động hỗ trợ chuyến tham quan diễn giải
1. Hoạt động khởi động
2. Hoạt động chia nhóm
3. Hoạt động khuyến khích
4. Hoạt động kết thúc
5. Hoạt động đánh giá chương trình
Chương 5. Một số ví dụ về chương trình tham quan diễn giải môi trường
1. Chương trình “Một ngày khám phá rừng”
2. Chương trình “Khám phá bí ẩn thiên nhiên”
3. Chương trình “Hành trình ”
4. Chương trình “Khám phá đất rừng”
5. Ví dụ một số chuyến tham quan đặc biệt
Phụ lục. Danh sách nguyên vật liệu chuẩn bị
1. Danh sách vật dụng
2. Tài liệu tham khảo



Xem và tải tài liệu tại đây:
Nguồn GTZ/ http://www.vnppa.org.vn/

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!