25/09/2014

Hai loài Rận nước mới và hiếm Cát Tiên

Ảnh minh hoạ loài Rận nước (Chydorus ). Nguồn http://snakesafe.jalbum.net/
Các nghiên cứu hiện tại về Cladocera thuộc chi Chydorus ở VQG Cát Tiên, Đồng Nai, Việt Nam đã phát hiện một loài mới, C. idrisi và một loài hiếm, C. breviceps (Stingelin, 1905). Loài mới C. idrisi thuộc về nhóm C. eurynotus SARS, 1901, đặc trưng bởi tấm môi trên nhỏ với mũi tròn và không có những hoạ tiết như điêu khắc hình tổ ong trên các mảnh vỏ. Loài mới C. idrisi khác với các loài khác của nhóm bới những hoạ tiết như điêu khắc trên các mảnh vỏ, hình thái của mỏ, móng vuốt postabdominal, thùy bên trong rõ của chân ngực trước và postabdomen của con đực. 
Ghi nhận bổ sung loài hiếm gặp  C. breviceps. Hình thái học của C. breviceps lân đầu tiên được nghiên cứu. C. breviceps chỉ có một lỗ đầu lớn, và khác với phần lớn các loài Chydorus bởi rất nhiều đặc điểm khác. Vị trí phân loại của loài nghiên cứu được thảo luận. Công bố được đăng trên tạp chí Zootaxa.

Zootaxa 3861 (2): 127–144
A new and a rare species of Chydorus Leach, 1816 (Branchiopoda: Cladocera: Anomopoda) from Cat Tien National Park, Vietnam
ARTEM Y. SINEV
South Division, Joint Russian–Vietnamese Tropical Research and Technology Center, Ho Chi Minh City, Vietnam. Permanent address: Department of Invertebrate Zoology, Biological Faculty, M.V. Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, Moscow, 119991 Russia. E-mail: artemsinev@yandex.ru 
Abstract
The present study of cladocera of the genus Chydorus from Dong Nai, South Vietnam revealed a new species, C. idrisi sp. nov. and a rare species, C. breviceps (Stingelin, 1905). C. idrisi sp. nov. belongs to the C. eurynotus Sars, 1901 group, characterized by small labral plate with rounded tip and by absence of honeycomb sculpture on the valves. C. idrisi sp. nov. differs from other species of the group by the sculpture of valves, morphology of rostrum, postabdominal claw, inner distal lobe of first thoracic limb and male postabdomen. Morphology of C. breviceps was studied for the first time. C. breviceps has only one major head pore, and differs from the majority of Chydorus species by numerous other characters. Taxonomic position of studied species is discussed.


Xem phiên bản cuối cùng tại đây: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!