25/09/2014

Loài giun đất mới ở đồng bằng sông Cửu Long

Ảnh minh hoạ (Nguồn drawshop.com)
Các 'acaecate' thuộc nhóm Pheretima từ Việt Nam được xem xét lại, với mô tả của một loài mới, Polypheretima mekongmontis sp. nov. từ vùng đồng bằng Sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam.
Tổng cộng có 18 loài Giun đất thuộc ba chi, Metapheretima Michaelsen, 1928, Planapheretima Michaelsen, 1934, và Polypheretima Michaelsen, 1934 đã được ghi nhận từ Việt Nam. 
Loài Caecate của Planapheretima cũng được mô tả chi tiết trong đó. Planapheretima arboricola (Rosa, 1890), Pl. lacertina (Chen, 1946), Pl. tenebrica (Chen, 1946), Polypheretima elongata (Perrier, 1872), và Po. taprobanae (Beddard, 1892) có nguồn gốc từ các nước khác; còn tất cả các loài còn lại đều có nguồn gốc bản địa của Việt Nam. Các loài Polypheretima tani (Thái Lan, 1996) và Po. tiencanhensis (Phạm, 1995) được chuyển vào chi Metapheretima. Một khoá định loại loài và bản đồ phân bố cũng được trình bày. 

Zootaxa 3866 (1): 105–121 
Earthworms of the 'acaecate' Pheretima group in Vietnam (Oligochaeta: Megascolecidae), with description of a new species from the Mekong delta
TUNG T. NGUYEN 1, BINH T.T. TRAN 2 & ANH D. NGUYEN 3,4
1- Department of Biology, Schools of Education, Cantho University, Cantho City, Vietnam. E-mail: thanhtung@ctu.edu.vn 
2-Department of Zoology, Faculty of Biology, Hanoi National University of Education, Caugiay, Hanoi, Vietnam. E-mail: binhttt@hnue.edu.vn
3-Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology, No.18, Hoangquocviet Rd., Hanoi, Vietnam. 
4-E-mail: ducanh@iebr.ac.vn or ducanh410@yahoo.com
Abstract
The 'acaecate' Pheretima group from Vietnam is revised, with description of a new species, Polypheretima mekongmontis sp. nov. A total of 18 species of three genera, Metapheretima Michaelsen, 1928, Planapheretima Michaelsen, 1934, and Polypheretima Michaelsen, 1934 has been recorded from Vietnam. Caecate species of Planapheretima are included here as well. Planapheretima arboricola (Rosa, 1890), Pl. lacertina (Chen, 1946), Pl. tenebrica (Chen, 1946), Polypheretima elongata (Perrier, 1872), and Po. taprobanae (Beddard, 1892) are originally recorded from other countries; all remaining species are native to Vietnam. The species Polypheretima tani (Thai, 1996) and Po. tiencanhensis (Pham, 1995) are transferred to the genus Metapheretima. A key to species and distribution maps are also presented.
Xem bài gốc tại đây:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!