03/09/2014

Kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường cho thiếu nhi

Vừa qua, Tổng cục môi trường đã soạn thảo tài liệu tuyên truyền nâng cao kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường cho thiếu nhi. Đây là một tài liệu giới thiệu một cách cơ bản nhất về môi trường, ô nhiễm môi trường, vai trò của thiếu nhi trong công tác bảo vệ môi trường.
Môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang được mọi người quan tâm. Nhiều nơi, nhận thức của người dân chưa đúng tầm quan trọng của môi trường và hậu quả của việc ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Rác thải sinh hoạt được thải ra ngoài môi trường tự nhiên, xác động vật chết vứt xuống ao hồ gây ô nhiễm môi trường nước, những chất độc hại hoá học do những vỏ lọ, túi thuốc trừ sâu được vất tự do ra cánh đồng, mương máng…
Để một môi trường luôn trong lành, sạch đẹp, một xã hội văn minh giàu đẹp, ngoài công tác tập trung tuyền truyền, vận động người dân tham gia thì chúng ta phải quan tâm công tác tuyên truyền các em thiếu nhi cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Tài liệu gồm 05 chương tập chung vào các vấn đề: Các khái niệm cơ bản về tài nguyên và môi trường, chức năng chủ yếu của môi trường và phát triển bền vững; Các thách thức về môi trường trên thế giới và Việt Nam như sự suy giảm tầng ôzôn, sự vận chuyển xuyên biên giới sản phẩm và chất thải nguy hại, sự suy giảm tính đa dạng sinh học và sự gia tăng dân số…
Bên cạnh đó, tài liệu cũng nêu rõ vai trò, trách nhiệm của thiếu nhi trong công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn các phương pháp xây dựng và triển khai chương trình truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi và các bài viết tuyên truyền và chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường của các bạn thiếu nhi trong cả nước.
Xem hoặc tải tài liệu tại đây: 

Nguồn: Tổng cục Môi trường / http://vea.gov.vn/

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!