06/09/2014

Hai loài nấm mới phát hiện ở Việt Nam

Ảnh theo Mycosphere 
(BiodiVn) Các nhà khoa học Mel’nik VA (Nga), Alexandrova AV (Nga, Viện Sinh học nhiệt đới Việt Nga) và Braun U (Đức) vừa công bố 2 loài nấm mới cho khoa học phát hiện ở Việt Nam. Đồng thời các tác giả còn ghi nhận thêm 6 loài nấm bổ sung cho hệ Nấm Việt Nam. Công bố này được đăng trên tạp chí Mycosphere (Tập 5 (số 4), trang 591–600, 2014).

Các loài mới bao gồm Craspedodidymum seifertiiItyorhoptrum biseptatum (Ascomycota, hyphomycetes). Các loài nấm bổ sung bao gồm Clasterosporium scleriae, Kumanasamuha sundara, Leuliisinea bambusicola, Piricaudilium lobatum, Pseudogliophragma indicum và Xenosporium africanum 
Loài mới Craspedodidymum seifertii Melnik, A.V. Alexandrova & U. Braun, sp. nov.
Phân bố: Chỉ mới phát hiện tại khu vực thu mẫu chuẩn tại Việt Nam. Tại trạm Giang Ly, khu Bảo tồn Thiên nhiên Bì Doúp - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Chúng sống bám trên vỏ các cây lớn tại khu vực rừng nhiệt đới mưa mùa có các loài cây ưu thế thuộc các họ Đỗ Quyên (Ericaceae), Dẻ (Fagaceae), Re (Lauraceae), và Chè (Theaceae). 
Loài mới Ityorhoptrum biseptatum Melnik, A.V. Alexandrova & U. Braun, sp. nov
Phân bố: Chỉ mới phát hiện tại khu vực thu mẫu chuẩn tại Việt Nam. Tại Ta Lai, Vườn Quốc Gia Cát Tiên, tỉnh Đồng NaiChúng sống bám trên vỏ các cây lớn tại khu vực rừng nhiệt đới mưa mùa có các loài cây ưu thế thuộc các chi Trôm Sterculia (Họ Trôm Sterculiaceae), Trâm Syzigium (họ Sim Myrtaceae), Haldina (họ Cà phê Rubiaceae), Sao Hopea (họ Dầu Dipterocarpaceae) và Sung Ficus (họ Dâu tằm Moraceae). 
Các loài bổ sung:
Clasterosporium scleriae, phân bố VQG Chư Yang Sin, Đắk Lắk
Kumanasamuha sundaraphân bố Bảo Lâm, Lâm Đồng
Leuliisinea bambusicolaphân bố VQG Cát Tiên, Đồng Nai
Piricaudilium lobatumphân bố Bảo Lâm, Lâm Đồng
Pseudogliophragma indicum, phân bố VQG Cát Tiên, Đồng Nai
Xenosporium africanum, phân bố VQG Cát Tiên, Đồng Nai
Phiên bản cuối cùng của bài báo có thể tìm thấy tại đây:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!