27/09/2014

Bốn loài côn trùng mới phát hiện ở Việt Nam

Ảnh minh hoạ 1 loài thuộc Nogodinidae. Photo by Paul
Bài báo khoa học mới đây công bố trên tạp chí Zootaxa (3866 (1): 079–104) đã mô tả 4 loài côn trùng mới thuộc giống  Pisacha phát hiện được ở Việt Nam và Trung Quốc. Chúng gồm các loài Pisacha yinggensis sp. nov., P. baculiformis sp. nov.P. falcata sp. nov P. balteiformis. sp. novNgoài ra các tác giả cũng mô tả một giống Goniopsarites gen. nov. và loài mới Goniopsarites fronticonvexus sp. novphát hiện ở Trung Quốc. Tất cả các loài trong giống Pisachais đã được xem xét lại. Tên Pisacha encaustica cũng được kết hợp với tên Pisachais naga. Đồng thời khoá định loại các giống thuộc tông Pisachini và các loài thuộc giống Pisacha cũng được công bố.

Zootaxa 3866 (1): 079–104 
On the taxonomy of the tribe Pisachini (Hemiptera: Fulgoromorpha: Nogodinidae) with the description of new taxa from China and Vietnam
RUI MENG, MENGLIN WANG, YINGLUN WANG
Key Laboratory of Plant Protection Resources and Pest Management of the Ministry of Education; Entomological Museum, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China. Corresponding author. E-mail: yinglunw@nwsuaf.edu.cn
Abstract
Goniopsarites gen. nov. is described from China in the tribe Pisachini with G. fronticonvexus sp. nov. as the type species. The genus Pisacha is revised, four new species P. yinggensis sp. nov., P. baculiformis sp. nov., P. falcata sp. nov., P. balteiformis sp. nov. are described, and P. encaustica (Jacobi, 1916) comb. nov. & stat. rev. is reestablished which has been treated as P. naga according to specimens from Taiwan. Identification keys to three genera of the tribe Pisachini and to all species of Pisacha are presented.

Chi tiết về bài báo có thể tìm thấy tại đây: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!