27/08/2014

Trích yếu Thông mọc tự nhiên ở Việt Nam 2013

Thông tre lá ngắn Podocarpus pilgeri. Ảnh Phạm Văn Thế
Bài báo trình bày Trích yếu được cập nhật hoá 2013 của Thông mọc tự nhiên ở Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu hơn 1.300 số hiệu mẫu vật được thu thập (hơn 81% mới thu trong 20 năm gần đây) chủ yếu bằng các phương pháp so sánh hình thái kinh điển. 33 taxon bậc loài đã được thừa nhận, hầu hết bị đe doạ tuyệt chủng (80%). Phương pháp sinh học phân tử đã được sử dụng kết hợp để xác định lại bậ phân loại của Calocedrus rupestrisCunninghamia konishii
Mối quan hệ phát sinh hệ thống của một số cặp loài (Nageia fleuryiNageia wallichiana, Keteleeria davidianaKeteleeria evelyniana, Tsuga chinensisTsuga dumosa, Podocarpus annamiensis, Podocarpus pilgeriPodocarpus neriifolius, Thông năm lá) sẽ cần được giải quyết thoả đáng trong thời gian tới dựa trên nghiên cứu một số lượng lớn mẫu vật và bằng cách sử dụng phối hợp hai phương pháp truyền thống và hiện đại kể trên.

Native conifers of Vietnam – Updated Checklist 2013
Phan Kế Lộc, Phạm Văn Thế, Nguyễn Sinh Khang, Nguyễn Thị Thanh Hương & Averyanov L.V.

33 species including one subspecies and two varieties were recognized in this Updated Checklist 2013. Pinaceae is the family with the richess in number of species (13), Cupressaceae and Podocarpaceae (7 of each), Taxaceae (5), and Cepalotaxaceae (only 1). Most of taxa (26 or 80%) were assessed as nationally Threatened: 3 as CR (Cupressustonkinensis, Glyptostrobus pensilis and Keteleeria davidiana), 8 as EN (Abiesdelavayi subsp. fansipanensis, Fokienia hodginsii, Pinus aff. armandii, Pinus hwangshanensis, Taxus wallichiana, Tsuga dumosa and Xanthocyparis vietnamensis) and 15 as VU. Two species were reduced to rang of variety, namely Calocedrus macrolepis var. rupestris L.K. Phan, Long K. Phan & Aver. and Cunninghamia lanceolata var. konishii Hayata based on data of molecular study. Data on the morphology, ecology, biology and habitat of most species were updated. The names and their phylogenetic relationships of not a few species or groups of species (Nageia fleuryi and Nageia wallichiana, Keteleeria davidiana and Keteleeria evelyniana, Taxus chiensis and Taxus wallichiana, Tsuga chinensis and Tsuga dumosa, Podocarpus annamiensis, Podocarpus pilgeri and Podocarpus neriifolius, Pinus dalatensis, Pinus anemophila, Pinus kwangtungensis and Pinus aff. armandii) are needed to be revised by studying more specimens accompanied new information, and by using the modern molecular method combined with the traditional morphology one.
Last version please see at: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!