31/12/2013

Bẩy loài bọ cánh cứng mới ở Cao Bằng và Ninh Bình

 
Loài Coomaniella lingafelteri Jendek & Pham, 2013: 1 (con đực), 4 (con cái); Loài Coomaniella tarsalis Jendek & Pham, 2013: 2 (con đực), 5 (con cái); Loài Coomaniella communis Jendek & Pham, 2013: 3 (con đực), 6 (con cái). Ảnh ZFMK
Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu về đa dạng côn trùng giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Smithsonian, Bảo tàng lịch sử tự nhiên, Washington, Hoa Kỳ, TS. Phạm Hồng Thái cùng các nhà khoa học vừa công bố 7 loài cánh cứng mới cho khoa học ở miền Bắc Việt Nam.
Các loài cánh cứng mới này thuộc giống Coomaniella Bourgoin, 1924, họ Đầu bằng – Buprestidae, bộ Cánh cứng - Coleoptera và được đặt tên khoa học như sau: Coomaniella lingafelteri Jendek & Pham, 2013; Coomaniella tarsalis Jendek & Pham, 2013; Coomaniella communis Jendek & Pham, 2013; Coomaniella copipes Jendek & Pham, 2013; Coomaniella calcarata Jendek & Pham, 2013; Coomaniella simulatrix Jendek & Pham, 2013; Coomaniella brevicornis Jendek & Pham, 2013.
Loài Coomaniella lingafelteri Jendek & Pham, 2013 thuộc nhóm loài Kubani với đặc điểm anten rất dài màu vàng đất. Loài này khác với loài Coomaniella kubani bởi tất cả các đốt bàn chân có màu ánh kim, trong khi loài C. kubani có màu vàng đất nhạt. Loài mới này khác với loài C. bicolor Jendek & Kalashian, 1999 bởi màu của lưng và hình thái của đốt ống phồng lên. Mẫu vật được thu tại Cao Bằng.
Loài Coomaniella tarsalis Jendek & Pham, 2013 thuộc nhóm loài Chinensis, nhóm loài này không có gai ở đốt bàn thứ nhất chân trước. Loài này có màu sắc ở đốt bàn thứ nhất của chân trước và chân giữa. Mẫu vật được thu tại Ninh Bình.
Loài Coomaniella communis Jendek & Pham, 2013 thuộc nhóm loài Chinensis với đốt bàn thứ nhất chân trước con đực không có gai ở mép ngoài. Loài mới này rất gần với loài C. chinensis, ngọn của đốt ống chân giữa và đốt bàn thứ nhất chân giữa có lớp lông màu hơi trắng dài. Mẫu vật được thu tại Cao Bằng.
Loài Coomaniella copipes Jendek & Pham, 2013: 7 (con đực), 10 (con cái); Loài Coomaniella calcarata Jendek & Pham, 2013: 8 (con đực); Loài Coomaniella simulatrix Jendek & Pham, 2013: 9 (con đực), 11 ( con cái). Ảnh ZFMK
Loài Coomaniella copipes Jendek & Pham, 2013 thuộc nhóm loài Macropus với đốt bàn thứ nhất chân trước con đực có gai ở mép ngoài. Loài này rất giống với loài C. calcarata và loài C. simulatrix về hình thái con đực nhìn từ mặt lưng và đốt bàn thứ nhất chân giữa. Tuy nhiên, lông tơ ở ngọn đốt ống chân trước không xuất hiện ở loài C. copipes, trong khi lớp lông tơ này có ở đốt ống chân trước loài C. calcarata và loài C. simulatrixMẫu vật được thu tại Cao Bằng.
Loài Coomaniella calcarata Jendek & Pham, 2013 rất giống với loài C. copipes và loài C. simulatrix về hình thái con đực nhìn từ mặt lưng và đốt bàn thứ nhất chân giữa. Loài này phân biệt với 2 loài trên bởi màu sắc của pronotum và hình dạng của đốt bàn thứ nhất chân giữa. Mẫu vật được thu tại Cao Bằng.
Loài Coomaniella simulatrix Jendek & Pham, 2013 rất giống với loài C. copipes và loài C. calcarata về hình thái con đực nhìn từ mặt lưng và đốt bàn thứ nhất chân giữa. Loài này phân biệt với 2 loài trên bởi màu sắc của pronotum và hình dạng của đốt bàn thứ nhất chân giữa. Mẫu vật được thu tại Cao Bằng.
Loài Coomaniella brevicornis Jendek & Pham, 2013 thuộc phân giống Strabaniella. Con đực của loài này có đặc điểm: pronotum và vùng bên của cánh trước màu vàng cam, pronotum phần rộng nhất hẹp hơn vùng rộng nhất của cánh trước. Mép bên của pronotum hơi cong. Đốt bàn thứ nhất chân giữa hơi phồng lên. Ngọn cánh trước hơi cong. Mẫu vật được thu tại Ninh Bình.
Loài Coomaniella brevicornis Jendek & Pham, 2013: 12 (con đực), 13 (con cái). Ảnh ZFMK
Mẫu vật của 7 loài mới này được các nhà khoa học thu thập ở miền Bắc Việt Nam vào tháng 4-5 năm 2012. Mô tả chi tiết của các loài này được đăng tải năm 2013 trên Tạp chí .
Với việc mô tả thêm 7 loài mới trên đây, tổng số loài thuộc giống Coomaniella hiện nay là 31 loài. Trong số đó 19 loài được ghi nhận có phân bố ở Việt Nam.
Nguồn http://www.vast.ac.vn/

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!