31/08/2014

Phát triển và đánh đổi: Kinh tế và Môi trường

Trong năm 2007 và 2008, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã tổ chức một số chuyến điền dã trên phạm vi cả nước cùng các nhà báo ở nhiều cơ quan báo chí khác nhau. Các chuyến điền dã tập trung vào 4 mảng chủ đề chính:
Ô nhiễm công nghiệp và sức khỏe cộng đồng
Phát triển thủy điện – Tiềm năng và các vấn đề môi trường, xã hội
Di dân tự do và tác động lên tài nguyên thiên nhiên
Rừng ngập mặn, sinh kế và hệ quả môi trường – xã hội từ nuôi trồng thủy sản
Qua những chuyến điền dã này, nhiều vấn đề về quy hoạch, quản lý môi trường, quản trị tài nguyên thiên nhiên đã được đề cập, trao đổi với các cơ quan liên quan, cộng đồng, doanh nghiệp, v.v. Một loạt các bài viết, phóng sự đã được đăng tải trên các cơ quan thông tin đại chúng và trên trang thông tin ThienNhien.Net của Trung tâm Con người và Thiên nhiên.
Trong ấn phẩm này, chúng tôi chọn lọc một số bài viết đã đăng tải sau các chuyến điền dã, sắp xếp theo từng chủ đề nêu trên. Phải khẳng định rằng những bài viết này chưa thể đề cập hết các khía cạnh khác nhau của vấn đề, hoặc có thể đưa ra được những phân tích, kết luận thấu đáo. Bản chất của các điều tra, điền dã báo chí chủ yếu khai thác vấn đề ở bề nổi và diện rộng hơn là nghiên cứu khoa học dựa trên cơ sở các phương pháp và số liệu đầy đủ.
Mỗi chủ đề của cuốn sách gồm 3 phần chính:
Phần giới thiệu tổng quan: Tóm lược thông tin và đưa ra những bàn luận chính liên quan đến chủ đề. Những số liệu và thông tin đưa ra ở đây dựa trên những nguồn thông tin sẵn có, đã công bố bởi các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Dành cho nhà báo: Giới thiệu một số tài liệu có thể tham khảo, một số thuật ngữ liên quan và các nguồn tham khảo trực tuyến. Chúng tôi cố gắng giới thiệu những nguồn thông tin có thể tiếp cận được bằng công cụ Internet để thuận tiện cho các nhà báo tra cứu.
Với các tài liệu trực tuyến có địa chỉ Internet quá dài, chúng tôi sử dụng dịch vụ rút gọn đường dẫn (http://www.tinyurl.com) để việc truy cập được tiện lợi và chính xác hơn. Việc rút gọn đường dẫn không thay đổi nội dung thông tin cũng như địa chỉ gốc. Khi truy cập, trình duyệt sẽ điều hướng sang địa chỉ đúng của tài liệu.
Các bài viết: Tập hợp một số bài viết từ các chuyến điền dã của các nhà báo đã được đăng tải trên trang thông tin ThienNhien.Net. Tiêu đề của một số bài viết đã được biên tập lại để phù hợp hơn với tổng thể ấn phẩm.
Chúng tôi hy vọng ấn phẩm này sẽ mang lại cho những người quan tâm những ý tưởng và góc nhìn mới về các vấn đề môi trường. Từ đó, hy vọng sẽ có thêm nhiều tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn, đa chiều hơn về những khía cạnh quy hoạch môi trường và quản trị tài nguyên mà chúng tôi bước đầu đề cập trong ấn phẩm.
Bản in do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành. Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu bản in xin liên hệ với PanNature
Tải tài liệu tại đây:
Nguồn http://www.vnppa.org.vn/
BiodiVn không chịu trách nhiệm các liên kết ngoài

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!