31/08/2014

Tóm tắt Chính sách: Xây dựng Hệ thống khu BTTN

Việt Nam đang trong giai đoạn quan trọng của quá trình thiết lập hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Rất nhiều thành tựu đã đạt được trong hai thập kỷ qua và những hiểu biết về vai trò quan trọng của các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên và các khu bảo tồn khác trong phát triển kinh tế địa phương và quốc gia đã tăng lên đáng kể. Hiện nay, toàn quốc có 128 khu rừng đặc dụng. Ngoài ra, 68 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia và 15 khu bảo tồn biển cũng đã được xác định. Bên cạnh chức năng bảo tồn đa dạng sinh học, các khu bảo tồn thiên nhiên đồng thời cung cấp những dịch vụ môi trường và các sản phẩm thiết yếu cho sự tăng trưởng của các ngành thuỷ điện, thuỷ sản, nông nghiệp, du lịch, công nghiệp cũng như phát triển đô thị.


Hệ thống khu bảo tồn gìn giữ những giá trị không thể thay thế được cho các hoạt động giáo dục về di sản thiên nhiên, lịch sử, nghỉ ngơi và giải trí, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Các khu bảo tồn thiên nhiên là một phần thiết yếu của chiến lược phát triển quốc gia.

Tuy nhiên, hiện có những trở ngại đáng kể ảnh hưởng tới việc xây dựng và phát triển hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia cần được khắc phục. Để phát huy những thành tựu đã đạt được cần có những đổi mới về thể chế và chính sách. Những tiến bộ tiếp theo trong việc bảo vệ và phát triển các di sản của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào những sáng kiến đổi mới này.

Tài liệu bản tiếng Việt: 

English version:
Nguồn: http://www.vn.undp.org/

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!