25/08/2014

Giá trị bảo tồn thực vật tại khu Dự trữ thiên nhiên Na Hang

Sơ đồ khu vực thu mẫu. Ảnh Phạm Văn Thế
ĐÁNH GIÁ THÊM GIÁ TRỊ BẢO TỒN CỦA THỰC VẬT Ở KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN (KDTTN) NA HANG VÀ HAI ĐIỂM LÂN CẬN (HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG)
Phan Kế Lộc, Phạm Văn Thế, Averyanov, L.V. & Nguyễn Tiến Hiệp
Mục đích của công trình là chỉ ra các loài thực vật và các quần xã của chúng ở KDTTN Na Hang cần ưu tiên bảo tồn dựa trên thông tin của chúng tôi, và được xếp thứ hạng theo phiên bản mới nhất của Danh lục đỏ của IUCN căn cứ vào hiện trạng ở khu vực nghiên cứu. Kết quả đánh giá hiện trạng bảo tồn của 189 loài được nhận mặt trong 720 số hiệu mẫu vật thu thập được ở KDTTN Na Hang và 2 điểm lân cận trong khoảng 15 năm gần đấy (chiếm chưa tới 20% tổng số loài Thực vật bậc cao có mạch dự kiến có mặt) cho thấy đã ghi nhận được 31 loài (16%) Bị đe dọa tuyệt chủng trong đó có 1 loài Đang bị tuyệt chủng trầm trọng (CR), 12 loài Đang bị tuyệt chủng (EN) và 18 loài Sắp bị tuyệt chủng (VU). Ba loài mới cho khoa học được mô tả ở đây. Ba quần xã thực vật nguyên sinh (Rừng ưu thế Nghiến và đôi khi cả Trai trên sườn núi đá vôi, Rừng Thông đuôi chồn và Rừng thuần loại Thông hai lá đá vôi trên đường đỉnh núi đá vôi) là những đối tượng cần ưu tiên bảo tồn như các hệ sinh thái nguyên vẹn, nơi sống vốn có của các loài Bị đe dọa tuyệt chủng đã biết, chưa biết cùng các yếu tố tại chỗ có những giá trị khác chưa biết hết được.

ASSESS THE CONSERVATION VALUE OF PLANTS AND THEIR COMMUNITIES IN NA HANG NATURE RESERVE AND IN TWO NEIGHBOURING SITES, NA HANG DISTRICT, TUYEN QUANG PROVINCE
Phan Ke Loc, Pham Van The, Averyanov, L.V. & Nguyen Tien Hiep
The overwhealming majority of Na Hang Nature Reserve area (ca. 42,000 ha) is covered by more or less disturbed primary closed evergreen seasonal tropical lowland and submontane forest communities on limestone mountains, from 70 to 1,067 m a.s.l. Out of 189 species (at most 20% of the total number of total expected to be here species) of higher vascular plants recognized from 720 collecting numbers of specimens 31 threatened plant species are listed (16%) following the IUCN Red List Categories and Criteria, 2011, Version 9.0. They comprise one Critically Endangered species (Paphiopedilum hangianum), 12 Endangered species (4 timber trees Excentrodendron tonkinense, Garcinia fagraeoides, Fernandoa brilletii and Pinus hwangshanensis, 3 medicinal orchids- Anoectochilus calcareus, A. roxburghii and Odontochilus elwesii, 3 ornamental slipper orchids- Paphiopedilum malipoense, P. tranlienianum and P. purpuratum and two new to science local endemic species- Aspidistra campanulata and Begonia nahangensis) and 18 Vulnerable species. Three new to science species were described here (Cycas dolichophylla, Aspidistra campanulata and Begonia nahangensis), of which two last species known only in type locality. Three primary plant communities namely the closed evergreen seasonal tropical lowland and submontane forests on slopes of limestone mountains with the dominance of Excentrodendron tonkinense, and two closed evergreen seasonal tropical submontane forests on ridges of limestone mountains with the dominance of Pinus hwangshanensis or of Dacrydium elatum are needed to be protected in priority as a whole ecosystem for all known Threatened plants species and other aborigenous elements as well as for other wild life forms.
For PDF file please see at:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!