21/08/2014

Các Vườn Quốc Gia và Khu Bảo tồn TN ở Việt Nam

Ảnh minh hoạ các VQG và KBTTN ở Việt Nam. Nguồn http://donc.vnforest.gov.vn/
Kích chuột vào tên Vườn Quốc Gia (VQG) và Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) phía dưới để xem chi tiết. Biodivn không chịu trách nhiệm liên kết ngoài. Tài liệu theo "Thông tin về các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam, tái bản lần 2, năm 2004, BirdLife Việt Nam"

CÁC VƯỜN QUỐC GIA
Vùng
Tên vườn
Năm
thành lập
Diện tích
(ha)
Địa đim
Trung du
và miền núi
phía Bắc
2001
15.783
1992
7.610
1986
36.883
2002
15.048
1996
38.724
Đồng bằng
Bắc Bộ
1986
15.200
2003
7.100
1991
6.986
Hà Nội
1966
20.000
Bắc Trung Bộ
1992
16.634
2001
91.113
2002
55.029
Hà Tĩnh
2001
200.000
1991
22.030
Nam Trung Bộ
2006
19.814
2003
29.865
Tây Nguyên
2002
56.621
2002
41.780
1991
115.545
Đăk Nông, Đắk Lắk
2002
58.947
2004
64.800
Đông Nam Bộ
1992
73.878
2002
26.032
2002
18.765
1993
15.043
Tây Nam Bộ
1994
7.588
Đồng Tháp
2003
41.862
Cà Mau
2006
8.286
Cà Mau
2002
8.053
2001
31.422

KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN (KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN)
Vùng
Tên khu bảo tồn
Năm
thành lập
Diện tích
(ha)
Địa điểm
Trung du
và miền núi
phía Bắc
2003
14.851
2002
13.023
8.293
10.261
2003
14.772
18.859
2001
15.902
22.402
1994
9.043
2000
4.531
1994
11.540
1998
7.911
2002
14.489
25.173
Mường Tè
33.775
1996
44.940
1997
18.000
11.996
17.369
13.412
16.317
Nà Hẩu
16.400
5.258
15.891
5.647
5.873
Đồng bằng
Bắc Bộ
1994
3.245
Thái Bình
2002
1.974
Bắc Trung Bộ
23.028
16.902
23.475
1986
500
1986
500
35.723
40.128
21.759
Hà Tĩnh
Bắc Hướng Hóa
25.200
37.640
30.263
Nam Trung Bộ
1977
3.871
30.206(ĐN)
2.753(QN)
17.576
79.694
22.545
Bình Định
19.164
13.392
Phú Yên
1986
20.000
Bình Thuận
24.017
Bình Thuận
8.468
Bình Thuận
Tây Nguyên
38.109
15.446
24.017
21.912
10.912
Đắk Nông
17.915
Đắk Nông
1986
5.000
1986
2.000
Đông Nam Bộ
10.905
1991
75.740
53.850
Tây Nam Bộ
5.030
Long An
2.584
Bến Tre
Ấp Canh Điền
363
Bạc Liêu
965

KHU BẢO TỒN LOÀI (KBTL)VÀ SINH CẢNH
Vùng
Tên khu bảo tồn
Năm thành lập
Diện tích (ha)
Địa điểm
Trung du
và miền núi
phía Bắc
2.261
1.788
Voọc mũi hếch Khau Ca
2.010
Chế Tạo
20.293
Bắc Trung Bộ
Hương Nguyên
10.311
Nam Trung Bộ
Tây Nguyên
Đắk Uy
660
49
100
Tây Nam Bộ
791
Hậu Giang
385
Bạc Liêu
130
Cà Mau

RỪNG VĂN HOÁ LỊCH SỬ MÔI TRƯỜNG (Khu Bảo vệ Cảnh quan Di tích lịch sử)
Vùng
Tên khu bảo tồn
Năm thành lập
Diện tích (ha)
Địa điểm
Trung du
và miền núi
phía Bắc
Bản Dốc
566
372
Lam Sơn
75
Núi Lăng Đồn
1.149
Khu rừng Trần Hưng Đạo
1.143
1.137
935,88
538
Núi Nả
670
Yên Lập
330
8728
2003
6.000
4.187
210,8
Đá Bàn
119,6
2.687
1986
562
1997
15.000
1986
1.000
1986
3.000
Đồng bằng
Bắc Bộ
1216,9
Hải Dương
2003
267
K9 - Lăng Hồ Chí Minh
200
Hà Nội
Chùa Thầy
37,13
Hà Nội
Vật Lại
11,28
Hà Nội
2.719,8
Hà Nội
2.985
Bắc Trung Bộ
628,3
1986
300
1986
300
1986
300
Núi Thần Đinh
136.
270
Đường Hồ Chí Minh
5.680
Duyên hải Nam Trung Bộ
3.397,3
1986
400
1986
6.770
1.490
2.384
Bình Định
2.163
Bình Định
752.
Bình Định
5.768,2
Phú Yên
Tây Nguyên
9.478,3
Thác Đray Sáp - Gia Long
1.515,2
Đắk Nông
1977
28.000
Đông Nam Bộ
1.056
Căn cứ Đồng Rùm
32
Căn cứ Châu Thành
147
1986
5.000
9.122
1986
2.000
1.545
Đồng bằng
sông Cửu Long
Gò Tháp
289,8
Đồng Tháp
Xẻo Quýt
50
Đồng Tháp
Tức Dụp
200
An Giang
37,13
An Giang
Thoại Sơn
370,5
An Giang
171
An Giang
621
Cà Mau

CÁC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỀ XUẤT (RỪNG VĂN HOÁ LỊCH SỬ, KHU BT BIỂN)
Vùng
Tên khu bảo tồn
Đề xuất
Diện tích (ha)
Địa điểm
Đồng Bằng Sông Hồng

1.883

10.900

90.000

5.000

400
Hà Nội

13.696
Thái Bình

7.600
Đông Bắc Bộ

3.403

9.00020.293

4.000

17.460

4.200

7.850

1.000

5.000
Tây Bắc

19.739

13.429
Bắc Trung Bộ

10.000

543

290

6.700

226

24.842

10.000

23.524

60.000
Quảng Bình, Hà Tĩnh

2.490

27.416

14.547

1.260

24.876
Nam Trung Bộ

997

6.719

1.500

23.409

800

7.873

5.800
Bình Định

120
Bình Định

10.500

5.600

160.000

5.000

2.650
Phú Yên

3.000
Phú Yên
Tây Nguyên

50.104

12.941

44.268

17.360

30.000

12.500
Bình Thuận

18.920
Bình Thuận

1.00016.967
Đồng Bằng Sông Cửu Long

22.400

18.700

10.400

14.605

14
Cà Mau, Bạc Liêu

153
Tiền Giang
Đông Nam Bộ

191

262

29.400
Còn một số Khu Bảo vệ khác không có nguồn file, bạn nào tìm thấy nguồn thì chia sẻ nhé!

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!