05/08/2014

Đông Dương, Borneo: vùng phát sinh Đa dạng sinh học Đông Nam Á

Phân phối các dòng và các sự kiện đa dạng hóa tại chỗ trong số 61 bộ dữ liệu theo thời gian.

(Borneo and Indochina are Major Evolutionary Hotspots for Southeast Asian 
Biodiversity)
(BiodiVn) - Các nhà khoa học thuộc các quốc gia Anh, Đức, In đô nê xi-a, Mỹ, Úc và Trung Quốc vừa công bố các kết quả cổ địa tiến hoá sinh vật trên tạp chí Systematic Biologists (Oxford University) nhằm chứng minh nguyên nhân tiến hoá ra các điểm nóng Đa dạng Sinh học ở Đông Nam Á hiện nay.

Các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á là ngôi nhà chung của rất nhiều loài động thực thực vật hoang dã. Mức độ phong phú các loài ở đây được tập trung vào 4 điểm nóng Đa dạng Sinh học trong tổng số 34 điểm trên trái đất. Trong nghiên cứu đó, các nhà cổ sinh vật đã kiểm tra và lắp ráp mối liên quan của các loài sinh vật ở khu vực nói trên thông qua thời gian và không gian. Các nghiên cứu được thực hiện trên việc tiến hành phân tích tổng gộp địa chất, khí hậu và sinh học (bao gồm 61 phát sinh loài). Nhiều công việc khác cũng được thực hiện như tập hợp dữ liệu để kiểm tra các khu vực là những nguồn đa dạng sinh học dài hạn ở Đông Nam Á, đặc biệt là thời kì trước thế Miocen, thế Miocen và kỷ Plio-Pleistocene. Qua đó họ đã cho chúng ta thấy được các sinh vật chiếm ưu thế, các sinh vật nhập cư hoặc di cư hoặc tính cân bằng của chúng tại các nơi cư trú.
Theo các nhà khoa học này thì đảo Borneo và khu vực Đông Dương bao gồm 3 nước là Việt Nam, Lào và Campuchia chính là điểm nóng tiến hoá đặc biệt lớn đối với sự đa dạng các loài động thực vật ở Đông Nam Á. 
Hầu hết các điểm đa dạng sinh học khác ở Đông Nam Á đều có được là nhờ sự phát sinh của hai nguyên nhân là sự nhập cư và sự đa dạng hoá tại chỗ. Ở Borneo và Đông Dương cũng vậy, ngoài hai nguyên nhân trên ở đây còn có các nguyên nhân di cư sinh vật từ đầu thế Miocen. Tuy nhiên sự nhập cư các loài thì lại là hiếm đối với các các đảo nổi núi lửa trẻ như Java
Cuối cùng là đề nghị tăng cường các nỗ lực bảo tồn hệ động thực vật ở Borneo và Đông Dương nói riêng, và ở vùng Đông Nam Á nói chung trong đó ưu tiên các loài động vật có vú và các loài nguy cấp.
See origin version:  

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!