31/08/2014

Bài học kinh nghiệm các dự án kết hợp bảo tồn - phát triển

Các Dự án Kết hợp (BTPT) có mục tiêu bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam đồng thời cải thiện đời sống kinh tế của người dân sống trong các khu bảo tồn. Bằng việc cung cấp các phương thức khai thác tài nguyên thích hợp cho người dân sống bên trong và xung quanh các khu bảo tồn (ví dụ, nông lâm kết hợp hoặc du lịch sinh thái), dự án sẽ có cơ hội tốt hơn nhằm bảo vệ các loài động sinh sống trong các hệ sinh thái dễ bị phá vỡ. Đây chính là luận điểm đằng sau các dự án BTPT.
Do một số dự án BTPT ở Việt Nam đã bước sang năm thứ hai của quá trình thực hiện, điều quan trọng là người làm dự án gặp gỡ thảo luận những bài học kinh nghiệm cũng như các thách thức và thành công từ các hoạt động hiện trường. Hội thảo những bài học kinh nghiệm qua các dự án BTPT tổ chức trong các ngày 12-13 tháng 6 năm 2000 là cơ hội đầu tiên để người làm dự án gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm. Bắt đầu một cuộc đối thoại giữa những người làm dự án BTPT tuy là một mục tiêu đơn giản song lại rất quan trọng của hội thảo này. Chúng tôi hy vọng các đại biểu sẽ tiếp tục cuộc đối thoại được khởi đầu tại hội thảo này.
Với 78 đại biểu đại diện cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực kết hợp bảo tồn với phát triển, hội thảo đã qui tụ được nhiều đại biểu tài năng và có kinh nghiệm quan tâm đến bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân địa phương. Các nhà nghiên cứu, các nhà tài trợ quốc tế, các chuyên viên chính phủ, cán bộ quản lý dự án, cán bộ công nhân viên các khu bảo tồn là một phần trong số các đại biểu có mặt tại hội thảo. Sự đóng góp của các đại biểu giúp cho việc đưa ra các đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả cho các hoạt động dự án BTPT tại Việt Nam.
Kỷ yếu hội thảo này nhằm thâu tóm tính năng động của hội thảo và thể hiện tổng quan về hội nghị. Tất cả các báo cáo trình bày tại hội thảo đều được ghi trong kỷ yếu cùng với danh mục khách mời. Chúng tôi khuyến khích quí vị liên hệ với các đại biểu dự hội thảo để chia sẻ các thông tin, coi đó là phương tiện hỗ trợ cho quá trình học hỏi kinh nghiệm về dự án BTPT. Mỗi dự án đều có thể chia sẻ, học hỏi từ dự án khác. Những người làm dự án BTPT ở Việt Nam chính là nguồn lực tốt nhất giúp tháo gỡ nhiều vấn đề đang đặt ra chung cho mọi người.
Hội thảo do UNDP và Cục Kiểm lâm phối hợp tổ chức. Tuy nhiên, hội thảo sẽ không thể tiến hành được nếu thiếu sự hỗ trợ của một số tổ chức khác. Dự án PARC do GEF/UNDP tài trợ cung cấp kinh phí thuê địa điểm hội thảo và chuyên gia quốc tế.
Tổ chức SNV hỗ trợ một phần kinh phí và giúp biên soạn tài liệu này. Ngoài ra, một số tổ chức như IUCN, WWF, Ngân hàng Thế giới cũng đóng góp một phần kinh phí mà thiếu nó hội thảo sẽ không thể tiến hành.
Tải tài liệu PDF tại đây:
Nguồn: http://www.vn.undp.org/
Biodivn không chịu trách nhiệm các liên kết ngoài!

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!