06/07/2014

Hai loài cây mới ở Hà Giang Begonia longa, B. guixiensis

Thu hải đường thân dài Begonia longa. Ảnh Ching-I Peng et al, 2014.
(biodivn.blogspot.com) Các nhà khoa học Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam vừa phát hiện và mô tả hai loài Thu hải đường Begonia thuộc section Coelocentrum mới tại vùng biên giới và giáp ranh biên giới Việt Nam. Hai loài mới cho khoa học là Thu hải đường thân dài Begonia longa C.-I Peng & W.C. Leong phát hiện tại Hà Giang - Việt Nam và Thu hải đường quảng tây Begonia guixiensis Yan Liu, S.M. Ku & C.-I Peng phát hiện tại vùng phía Nam Quảng Tây - Trung Quốc.
Thu hải đường thân dài Begonia longa. Ảnh Ching-I Peng et al, 2014.

Loài Thu hải đường thân dài Begonia longa có thân rễ dài đến 50 cm, lá có cuống dài đến 25 cm, phiến lá hình khiên dài đến 15 cm, mọc tại khu vực núi đá vôi rừng cây lá rộng tại huyện Quản Bạ của Hà Giang. Chúng ra hoa vào tháng 4 đến tháng 8, hoa có màu tổng thể là màu trắng, nhị vàng. Loài này được thu mẫu từ năm 2004, tuy nhiên mãi đến nay (7-2014) thì mới được mô tả và công bố.
Thu hải đường quảng tây Begonia guixiensis. Ảnh Ching-I Peng et al, 2014.
Loài Thu hải đường quảng tây Begonia guixiensis phát hiện tại vùng phía Nam Quảng Tây, giáp với Việt Nam. Chúng có thân rễ dài 30 cm, lá có cuống dài đến 14 cm, phiến lá hình elip dài đến 16 cm. Ra hoa vào tháng 7 đến tháng 10, hoa cũng có màu tổng thể là trắng, nhị vàng. Chúng phân bố tại vùng núi đá vôi khô và ẩm. (biodivn.blogspot.com) 
Thu hải đường quảng tây Begonia guixiensis. Ảnh Ching-I Peng et al, 2014.

Two new species of Begonia sect. Coelocentrum , B. guix iensis and B. longa, from Sino-Vietnam ese lim estone karsts
Botanical Studies 2014, 55:52 doi:10.1186/s40529-014-0052-8
Ching-I Peng (bopen g@gate.si n i ca.edu .tw); Sh i n -Mi n g Ku (smku 67815@yah oo.com.tw); H su n -An Yan g (sh i n 34tfg@gmai l .com); Wai -Ch ao Leon g (wai ch aol eon g@gmai l .com); Yan Li u (gx i bl y@163.com); Ti en H i ep N gu yen (h i eu .n gu yen @cpcv n .org); Yosh i ko Kon o (ykon o5196@goo.j p); Ku o-Fan g Ch u n g (ku ofan gch u n g@n tu .edu .tw)
Abstract
Background
In our recent molecular phylogenetic study of Asian Begonia, two undescribed species, B. guixiensis sp. ined. (S. Guangxi, China) and B. longa sp. ined. (Vietnam), were sampled and placed within the strongly supported clade composed of Begonia sect. Coelocentrum and other co-distributed rhizomatous species in the Sino-Vietnamese limestone karsts. While Begonia sect. Coelocentrum has been recircumscribed based on the phylogenetic relationships, B. guixiensis sp. ined. and B. longa sp. ined. remain illegitimate names. In continuation of our studies in Asian Begonia, these two new species are described and illustrated.
Results
Begonia guixiensis resembles B. cylindrica in the peltate, subcoriaceous leaves, differing by the shape of ovary/fruit and the type of placentation. In aspect, B. longa bears a superficial resemblance to B. brevipedunculata in leaf shape in particular, differing by many other features such as the long internodes, shorter petioles and smaller leaves, longer peduncles and 3-locular ovary. The chromosome number of both new species is determined as 2n = 30.
Conclusion
A careful study of the literature, herbarium specimens and living plants, both in the wild and in cultivation in the experimental greenhouse, support the recognition of the two new species, which are described and illustrated herein.
Bản đồ phân bố hai loài Thu hải đường thân dài Begonia longa và Thu hải đường quảng tây Begonia guixiensis ở Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh Ching-I Peng et al, 2014.

Phiên bản cuối cùng có thể tìm thấy tại:  và 


0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!