21/07/2014

Hoá thạch cổ động vật mới ở Na Dương (Bakalovia orientalis)

Hình minh hoạ một loài Thú than cổ đại. Ảnh Wikipedia
(BiodiVn)- Các nhà cổ sinh học vừa phát hiện hoá thạch loài thú mới ở Na Dương thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Loài thú mới có tên "Thú than" phương đông Bakalovia orientalis nov. sp. (Anthracotheriidae) đã từng sống trong các khu rừng đầm lầy tại đây vào khoảng 39 - 35 triệu năm trước, thuộc thế Thuỷ Tân, tuổi cuối Bartonian tới Priabonian. Các khu rừng đầm lầy này sau đó đã biến thành các khu rừng nhiệt đới có thể do sự biến đổi nóng lên của khí hậu hoặc sự rút mực nước. Khu vực Na Dương hiện nay khoảng mấy chục triệu năm trước đã từng là lưu vực sông chảy từ Cao Bằng xuống.
Hoá thạch hàm dưới "Thú than" phương đông Bakalovia orientalis. Ảnh Madelaine Böhme et al. 2014
Cùng với việc phát hiện ra hoá thạch cổ sinh vật mới "Thú than" phương đông Bakalovia orientalis, các nhà khoa học còn phát hiện ra các hoá thạch cổ sinh vật mới khác như , chi và loài mới Planktophaga minuta. Khu vực Na Dương được coi là . Công bố này vừa được đăng tải trên tạp chí Zitteliana Số A53 (trang 120 – 167) hồi đầu năm 2014.
Hoá thạch hàm trên "Thú than" phương đông Bakalovia orientalis. Ảnh Madelaine Böhme et al. 2014
Theo , họ Anthracotheriidae là một họ động vật guốc chẵn đã tuyệt chủng, trông tương tự như hà mã và có quan hệ họ hàng gần với cả hà mã lẫn cá voi. Chi cổ đại với hóa thạch bộ xương được bảo tồn tốt nhất là Elomeryx, lần đầu tiên xuất hiện trong Trung Eocen tại châu Á. Chúng thịnh vượng tại châu Phi và đại lục Á-Âu, với một ít loài sau đó đã du nhập vào Bắc Mỹ trong thế Oligocen và cuối cùng bị tuyệt chủng tại châu Âu và châu Phi trong thế Miocen, có thể là do sự kết hợp của các thay đổi khí hậu với sự cạnh tranh từ hà mã thật sự. Chi trẻ nhất, Merycopotamus, tuyệt chủng tại châu Á vào Hậu Pliocen. Họ này được đặt tên theo chi đầu tiên được phát hiện là chi Anthracotherium, có nghĩa là "thú than", do các hóa thạch đầu tiên của nó được tìm thấy trong các tầng than có niên đại thuộc kỷ Paleogen tại Pháp. 
Trong thực tế, một con "thú than" trung bình trông tương tự như một con hà mã gầy với đầu tương đối nhỏ và hẹp. Chúng có 4 hay 5 ngón tại mỗi chân và bàn chân rộng thích hợp với việc đi lại trên bùn mềm. Chúng có bộ răng đầy đủ, mà ở một số loài đã thích nghi với việc đào bới rễ của thực vật thủy sinh.
Chứng cứ gần đây thu được từ lập chuỗi gen so sánh gợi ý tiếp rằng "thú than", như là họ hàng của hà mã, có thể gần với tổ tiên của cá voi. Tuy nhiên, các "thú than" đã biết sớm nhất xuất hiện trong các hóa thạch thuộc về Trung Eocen, diễn ra đủ lâu sau khi các dạng cá voi cổ đã thích nghi hoàn toàn với kiểu sống dưới nước.
Hoá thạch qoai hàm dưới "Thú than" phương đông Bakalovia orientalis. Ảnh Madelaine Böhme et al. 2014
"Thú than" phương đông Bakalovia orientalis có kích thước ước chừng tương đương như B. palaeopontica, và nhỏ hơn một chút (~ 20%) so với B. astica. Nó khác với các loài khác của Bakaloviain có răng hàm tương đối rộng hơn thấp hơn theo hướng ngang, thuộc về như môi liềm hơn. Hơn nữa, "Thú than" phương đông Bakalovia orientalis khác với B. palaeoponticain có răng thấp hơn, khoẻ hơn (xét về kích thước của các phế nang).

Bakalovia orientalis nov. sp. from Na Duong, Lang Son, Vietnam
Holotype: SAU 3: partially preserved skeleton (skull, both mandibles, some postcranials) of a fe-male adult individual. SAU 3-21: extremely deformed skull preserving right P3-M3, and left P4-M3, and part of the muzzle (nasal and premaxilla) bearing alveoli of upper incisors, canines, and anterior premolars (Figs 10, 11); SAU 3-20a: right mandible preserving p4-m3 and alveoli of p1 to p3; SAU 3-20b: left man-dible ramus preserving p4-m3 (and alveoli for double rooted p2-p3) (Figs 12, 13). Na Duong coalmine, Na Duong Formation (Loc Binh district, Lang Son Province, northern Vietnam). The temporary repository of the original material is the University of Tübingen (Germany).
Bakalovia orientalisis of approximately the same size as B. palaeopontica, and slightly smaller (~20%) than B. astica. It differs from other species of Bakaloviain having relatively wider lower molars in transverse direction, more crescentic labial cuspids, and a higher and more developed transver-sal hypocristid that forms a continous crest with the preentocristid. Furthermore, Bakalovia orientalisdif-fers from B. palaeoponticain having a stronger lower canine (judging from the size of the alveoli), and a diastema between the canine and p1. 
Derivatio nominis: Referring to the eastward enlar-ged distribution area of the genus Bakalovia, which was so far reported solely from the type locality, Tcherno More, in Bulgaria.
Type locality and horizon: Base of the main lignite seam of Na Duong coalmine (layer 80), late Middle to Late Eocene Na Duong Formation (Lang Son Provin-ce, northern Vietnam).
Stratigraphical range and geographic distribution: Only known from the type locality.
Reference:
See more at

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!