23/07/2014

Loài Gai mới ở Hà Giang Elatostema arcuatobracteatum

Loài mới Cao hùng lá bắc cong Elatostema arcuatobracteatum ngoài tự nhiên. A. Dạng sống. B. Nhánh mang hoa đực. C. Cụm hoa đực. D. Lá kèm. E. Nhánh mang hoa cái. F. Cụm hoa cái. Ảnh Đỗ Văn Trường
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Thực vật Quảng Tây – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc về nghiên cứu tính đa dạng một số nhóm thực vật ở miền Bắc Việt Nam, các nhà thực vật Việt Nam là Đỗ Văn Trường và Trung Quốc đã phát hiện và mô tả 1 loài thực vật mới cho khoa học, đặt tên là Cao hùng lá bắc cong Elatostema arcuatobracteatum (Urticaceae). Tên của loài này được đặt do đặc điểm lá bắc cong hình cung. Kết quả nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa (Tập 174, số 2, trang 111-115, 9 tháng 7, 2014).
Cao hùng lá bắc cong Elatostema arcuatobracteatum L.F. Fu, V.T. Do & C.X. He, sp. nov. phân biệt với các loài Elatostema từ Việt Nam và Trung Quốc bởi đặc điểm lá bắc của hoa cái hình cung. Tuy nhiên, loài mới có đặc điểm hình thái tương tự với loài Elatostema xanthophyllum W.T. Wang (1982), nhưng được phân biệt bởi đặc điểm hình thái đặc trưng: thân (chia nhánh vs. nhánh đơn), hình dạng và đường kính của lá bắc chính trên hoa cái (hình cung, 8-10 mm vs. hình tam giác, ca. 1 mm), hình dạng và đường kính của lá bắc phụ trên hoa cái (hình trứng, 0.6 mm vs. hình thuôn dài, 0.2 mm), và mặt dưới của các lá bắc (nhiều đốm dạng cystolith vs. gần như nhẵn).
Loài mới được phát hiện dưới tán rừng lá rộng thường xanh trên núi đá vôi thấp, nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của Khu BTTN Bắc Mê, Hà Giang, tuy nhiên khu vực phân bố đang chịu những tác động mạnh từ hoạt động đốt, phá rừng mở rộng diện tích canh tác, làm suy giảm vùng phân bố và kích thước của quần thể. Chính vì thế, theo tiêu chuẩn của IUCN (2001), loài mới được đề nghị ở mức sắp nguy cấp (VU D2).
Chi Cao hùng Elatostema ở Việt Nam hiện nay có rất ít tài liệu nghiên cứu đặc biệt là ở các khu vực núi đá vôi bắc Việt Nam. Nhóm các nhà thực vật nói trên cũng đã ghi nhận nhiều loài thuộc chi này mới cho hệ thực vật của Việt Nam và sẽ công bố trong thời gian tới.
Theo Botanyvn/Biodivn

Phytotaxa 174 (2): 111–115
Elatostema arcuatobracteatum (Urticaceae), a new species from Vietnam
Long-Fei Fu, Van Truong Do, Fang Wen and He Cheng-xin
Abstract. Elatostema arcuatobracteatum a new species from Ha Giang, Vietnam is described and illustrated and a Global Species Conservation Assessment presented. Elatostema arcuatobracteatum is most similar to E. xanthophyllum.
Introduction. Elatostema Forster & Forster (1775: 53; Urticaceae) consists of several hundred species of herbs, small shrubs and subshrubs (Wang 2012) that grow in deep shade in forests, gorges, stream sides and caves. Elatostema is distributed throughout tropical and subtropical Africa, Asia, Australia and Oceania. 31 species of Elatostema have been recorded in Vietnam (Wang & Chen 1995, Pham 2003, Lin et al. 2003, 2011, Fu et al 2013). However, few studies of Elatostema from Vietnam have been undertaken in recent years (Lin et al. 2011, Fu et al 2013). During extensive fieldwork on karst landscape from Vietnam in recent years, we have found that several species of Elatostema shared between North Vietnam and South China. Ha Giang Province is located in North Vietnam where the mean annual temperature is 23°C and annual rainfall is ca. 2400 mm. An unknown species of Elatostema was collected from this Province during recent fieldwork and confirmed as a new taxon following thorough consultion of the relevant literatures and specimens at IBK, PE and VNMN. This new taxon will be an addition to the ‘Flora of Vietnam’ (in progress).

Elatostema arcuatobracteatum L.F. Fu, V. T. Do & C.X. He, sp. nov. 
References: 

2 nhận xét:

  1. Tuyệt vời A ah

    Reply
    Replies

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!