29/05/2014

Khái niệm chung và Giá trị của Đa dạng sinh học

 •  
Đa dạng di truyền
 •  
 •  
 •  
Đa dạng loài và Hệ thống học
 •  
 •  
 •  
 •  Các phương pháp đánh giá đa dạng loài:   +  ;    + 
   Đa dạng Hệ sinh thái
  •  
  •   
  •  
                  + 
                + 
  •  
  •  

  Các giá trị của đa dạng sinh học
  •  
  •  
  •  

  0 nhận xét:

  Post a Comment

  Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!