29/07/2014

Bốn loài Ruồi đen Simulium mới ở Vĩnh Phúc

Hình ảnh minh hoạ một loài ruồi đen Simulium. Ảnh misc.medscape.com
(BiodiVn) Nhà côn trùng học Phạm Hồng Thái (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - VAST) và các nhà khoa học nước ngoài vừa mô tả 4 loài ruồi đen mới, và bổ sung 3 loài mới cho Việt Nam dựa trên các con trưởng thành được nuôi lớn từ ấu trùng và nhộng. Các mẫu vật này được thu trong và vùng lân cận Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam. 

Loài mới bao gồm:
Ruồi đen hồng thái Simulium (Gomphostilbia) hongthaii sp. nov. (Nhóm asakoae).
Ruồi đen tam đảo Simulium (Gomphostilbia) tamdaoense sp. nov. (Nhóm asakoae). 
Ruồi đen tây thiên Simulium (Gomphostilbia) taythienense sp. nov. (Nhóm thể vân). 
Ruồi đen xuân đại Simulium (Gomphostilbia) xuandai sp. nov. (Nhóm thể vân). 
3 oài ruồi đen mới được ghi nhận cho Việt Nam là:
Simulium (Gomphostilbia) brinchangense Takaoka, Sofian-Azirun & Hashim, 
Simulium (Nevermannia) aureohirtum Brunetti và 
Simulium (Simulium) brevipar Takaoka & Davies. 
Những khám phá mới này đã làm tăng số lượng các loài ruồi đen được biết đến ở Việt Nam từ 21 lên 28 loài.
Công bố này vừa được đăng tải trên tạp chí Zootaxa cuối tháng 7 năm 2014 (tập 3838, số 3, trang: 347–366).

New species and records of black flies (Diptera: Simuliidae) from Vinh Phuc Province, Vietnam
HIROYUKI TAKAOKA, MOHD SOFIAN-AZIRUN, ZUBAIDAH YA’COB, CHEE DHANG CHEN, KOON WENG LAU, HONG THAI PHAM

Abstract. Four new species of black flies are described, and three others are reported as newly recorded, based on adults reared from pupae, pupae and larvae collected in and near Tam Dao National Park, Vinh Phuc Province, Vietnam. New species include Simulium (Gomphostilbia)hongthaii sp. nov., S. (G.) tamdaoense sp. nov. (both species placed in the asakoae species-group), S. (Simulium) taythienense sp. nov. and S. (S.) xuandai sp. nov. (the two latter species placed in the striatum species-group). Newly recorded species are S. (G.) brinchangenseTakaoka, Sofian-Azirun & Hashim, S. (Nevermannia) aureohirtum Brunetti and S. (S.) brevipar Takaoka & Davies. These discoveries increase the number of species of black flies known in Vietnam from 21 to 28.

See last versions:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!