03/06/2014

Viễn cảnh dân số thế giới

Hình 2.3. Diễn thế dân số thế giới giai đoạn 1700 - 2048 (đơn vị: tỷ người)
(Tiếp theo - biodivn.blogspot.com)
Theo Vụ Dân số của Liên Hợp Quốc (UNPA, 2002) dân số thế giới đến năm 2002 đã là 6,2 tỷ người và đang gia tăng với tốc độ 1,2% mỗi năm, tương đương với việc thêm 77 triệu người mỗi năm. Chỉ riêng các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Nigeria, Bangladesh và Indonesia đã chiếm một nửa số dân tăng thêm này. 
Tuy tổng dân số toàn cầu vẫn tăng theo thời gian (Hình 2.3) nhưng có nhịp độ không giống nhau giữa các khu vực. Dân số của khu vực các nước phát triển, với mức hiện tại là 1,2 tỷ người, ước tính sẽ thay đổi không nhiều trong vòng 50 năm tới trong đó một số nước dân số sẽ tăng lên, trong khi một số nước khác sẽ giảm xuống. Trong khi đó tại khu vực các nước đang và kém phát triển, dân số sẽ tăng đều và trong thời gian từ năm 2000 đến 2050 sẽ đóng góp cho dân số thế giới 3,3 tỷ người (từ 4,9 lên 8,2 tỷ) - bằng với con số gia tăng trong thời gian từ 1950 (khi chỉ có 1,7 tỷ người) đến năm 2000 (UNFPA, 2002). Đáng lưu ý là kể cả tại những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch HIV/AIDS tổng dân số của các quốc gia này vào năm 2050 vẫn lớn hơn số dân hiện tại. 
Điều đáng mừng là tốc độ tăng dân số hàng năm vẫn đang liên tục giảm dần: từ mức cao nhất 2,2% năm 1963 đã giảm xuống 1,54% năm 1994 và 1,3% năm 1999.
Dựa trên tốc độ tăng dân số, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra ba khả năng dự báo phát triển dân số toàn cầu năm 2050. Theo đó, đến năm 2050 dân số toàn cầu sẽ tăng tới mức thấp nhất (phương án thấp) là 7,9 tỷ người (thức là tối thiểu thế giới sẽ có thêm số dân bằng ba châu Phi mới), và cao nhất có thể đạt tới 10,9 tỷ người (phương án cao) với trị số trung bình là 9,3 tỷ người (UN, 2001).
Mức độ tăng dân số tuỳ thuộc vào sự cam kết của cộng đồng quốc tế. Cho tới nay, đã có cơ sở để tin rằng số dân toàn cầu năm 2050 sẽ dừng lại dưới mức dự đoán mức trung bình (9,3 tỷ người). Nếu cộng đồng thế giới thực hiện hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch nhằm giải quyết những thách thức cơ bản về dân số, sức khỏe, giáo dục và phát triển mà toàn thể nhân loại đang phải đối mặt thì dân số toàn cầu đến năm 2050 sẽ có thể chỉ tăng đến dưới mức dự đoán thứ nhất (7,9 tỷ người). (biodivn.blogspot.com)

Xem: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!