14/06/2014

Tăng cường cơ sở vật chất cho quản lý Đa dạng sinh học

(biodivn.blogspot.com) Để thực hiện được việc quản lý ĐDSH, cần thiết phải có cơ sở vật chất và trang thiết bị phù hợp. Để cho các cơ sở bảo tồn như khu bảo tồn, vườn thực vật, vườn thú, ao nuôi, phòng thí nghiệm nghiên cứu, trung tâm cứu hộ, trung tâm nuôi, trồng sinh sản, trung tâm khuyến nông, khuyến nông, khuyến ngư..cần khá nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị, không những là nơi làm việc, nơi sinh hoạt và nghỉ ngơi, mà cả các trang thiết bị phòng thí nghiệm chuyên môn, máy tính, phương tiện vận chuyển, thông tin, liên lạc, điều tra, đào tạo, tuyên truyền để tạo điều kiện cho các nhân viên tiếp cận với khu vực được giao và làm việc với người dân địa phương ... 
Yêu cầu cơ sở vật chất thường khá lớn, nhưng nguồn tài chính có được lại không thể đáp ứng được hết yêu cầu. Đó là điều khó khăn nhất hiện nay mà nhiều nước, nhất là các nước đang phát triển đang phải đương đầu. Các nhà quản lý cần phải tìm ra được sự cân bằng giữa xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị và một số vật chất cần thiết khác cho các hoạt động quản lý phù hợp với nguồn tài chính có được từ trong nước và ngoài nước.(biodivn.blogspot.com) 
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 
Xem thêm: