15/06/2014

Phương pháp tiếp cận giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học

(biodivn.blogspot.com) Với bản chất của giáo dục môi trường, giáo dục bảo tồn ĐDSH, sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, cho phép các cá nhân và cộng đồng có được những kiến thức, quan điểm về giá trị, thái độ, ý thức và kỹ năng cần thiết nhằm bảo vệ và phát triển ĐDSH. 
Giáo dục về ĐDSH (kiến thức, kỹ năng) 
- Hình thành ở người học những kiến thức, khái niệm, những hiểu biết về ĐDSH ở địa phương, khu vực và toàn cầu 
- Giúp cho người học hiểu được sự tác động qua lại giữa con người và ĐDSH 
- Phát triển các kỹ năng điều tra về những vấn đề ĐDSH 
Giáo dục trong ĐDSH 
- Cung cấp cho người học kinh nghiệm thực tại, thích hợp và thực tế để học thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với ĐDSH 
- Phát triển các kỹ năng trong việc thu thập các số liệu, điều tra thực tế 
- Phát triển óc thẩm mỹ 
- Bồi dưỡng nhận thức và sự quan tâm đến ĐDSH, biết nhận xét, phân loại, phân tích và đánh giá những vấn đề ĐDSH 
Giáo dục trong ĐDSH có ý nghĩa lớn đối với việc dạy học: 
- Đối với việc học: kích thích hứng thú vào sự sáng tạo của người học 
- Đối với việc dạy: ĐDSH là nguồn tư liệu, là nguồn tri thức và là công cụ sư phạm phong phú 
Giáo dục vì ĐDSH 
Giáo dục vì ĐDSH được xây dựng trên cơ sở giáo dục trong và về ĐDSH, giúp cho người học: 
- Phát triển sự quan tâm và ý thức trách nhiệm đối với ĐDSH 
- Phát triển đạo đức ĐDSH 
- Phát triển lòng ham muốn và kỹ năng để tham gia vào việc bảo tồn ĐDSH 
- Khuyến khích sự tự nguyện và khả năng để chấp nhận lối sống thích hợp trong việc sử dụng khôn ngoan các tài nguyên ĐDSH(biodivn.blogspot.com) 
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 
Xem thêm: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!