28/06/2014

Năm loài động vật mới Microhyla ở miền Nam

Loài Microhyla hiện được công nhận của Việt Nam (xem lưng bên, không thước, ngoại trừ: M. fuscaand M. nanapollexa được biết đến từ mẫu vật duy nhất không được hiển thị, về M. annamensis xem hình 3.): (A) M. berdmorei, cái trưởng thành từ Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam; (B) M. pulverata, đực trưởng thành từ Buôn Lưới, tỉnh Gia Lai, Việt Nam (topotype); (C) M. butleri, đực trưởng thành từ lâm nghiệp Lộc Bắc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam; (D) M. fissipes, đực trưởng thành từ lâm nghiệp Lộc Bắc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam; (E) M. heymonsi, đực trưởng thành từ lâm nghiệp Lộc Bắc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam; (F) M. pulchra, cái trưởng thành từ Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam; (G) M. picta, đực trưởng thành từ Bình Châu - Vườn Quốc gia Phước Bửu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam; (H) M. marmorata, đực trưởng thành từ Hương Lập, tỉnh Quảng Trị. Hình ảnh A, C-bởi N.A.Poyarkov, hình ảnh B, H bởi N.L.Orlov.
(biodivn.blogspot.com) Tạp chí Russian Journal of Herpetology vừa công bố công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Nga và Việt Nam về một số loài Nhái miệng nhỏ Microhyla trên số 2 tập 21 (trang 89 – 148) vào hồi cuối tháng 6 năm 2014 này. 
Công trình đã xem xét phân loại và phân bố 16 loài của chi Nhái miệng nhỏ Microhyla Tschudi, 1838 (họ Nhái bầu Microhylidae) từ Việt Nam, với trọng tâm là khu vực đặc biệt trên các phần phía nam của dãy núi Trường Sơn (Kon Tum và Cao nguyên Langbian , cao nguyên Tây Nguyên) và phần chân đồi ở khu vực đó. Công tác thực địa gần đây trong lĩnh vực này cho thấy mẫu vật của năm loài chưa được mô tả, được phân biệt với tất cả các loài khác bởi sự kết hợp của các đặc điểm hình thái: Loài mới Nhái miệng nhỏ rừng thông Microhyla pineticola sp. nov. từ tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk; Nhái miệng nhỏ đẹp Microhyla pulchella sp. nov. từ tỉnh Lâm Đồng; Nhái miệng nhỏ tí hon Microhyla minuta sp. nov. từ tỉnh Đồng Nai; Nhái miệng nhỏ đa-re-ki Microhyla darevskii sp. nov. từ tỉnh Kon Tum; và Nhái cây miệng nhỏ Microhyla arboricola sp. nov. từ tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Loài Microhyla annamensis Smith,1923, đã được mô tả lại dựa trên các tài liệu gần đây thu thập được. Các mối quan hệ di truyền có hệ thống của các loài mới được thảo luận. Lần đầu tiên chúng tôi cung cấp giới thiệu nòng nòng cho bốn loài mới cũng như for Microhyla annamensis Smith 1923. Cũng lần đầu tiên ghi chú về hệ sinh thái sinh sản và lịch sử tự nhiên của tất cả các loài nói trên được biên soạn. Với hai loài Microhyla minuta sp. nov. và Microhyla arboricola sp. nov. chúng tôi đã mô tả là các động vật bốn chân có thể nhỏ nhất hiện nay được biết đến từ lục địa Đông Nam Á. Các loài sau cũng đại diện cho ghi nhận thứ hai của một nhà sinh sản trên cây (vũng nước trên cây) trong chi Microhyla. Khoá phân loại 16 loài trong chi Microhyla ở Việt Nam hiện có cũng được cung cấp (biodivn.blogspot.com) . 
 Mẫu vật của Nhái miệng nhỏ miền nam Microhyla  annamensis từ miền Nam Việt Nam: (A) cái từ ven trạm Giang Ly, Bidoup - Núi Bà Nà tế Park, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, xem lưng bên; (B) đực từ Chu Pan Phan Mt, Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, xem lưng bên. (C) đực từ ven trạm Giang Ly, Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, xem bụng. Hình ảnh của N. A. Poyarkov.
 Nòng nọc Nhái miệng nhỏ miền nam Microhyla  annamensis (giai đoạn 35-37): A - mặt bụng, B - nhìn ngang. Ảnh E.A. Galoyan.
 Sinh cảnh sống của Nhái miệng nhỏ Microphyla ở Bì Doúp Núi Bà, Lâm Đồng
 Mẫu Paratype của Nhái miệng nhỏ rừng thông Microhyla pineticola sp. nov. (ZMMU A-5043, đực trưởng thành từ ven trạm Giang Ly, VQG Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam): (A) lưng bên; (B) bụng. Hình ảnh của N. A. Poyarkov.
Mẫu Paratypes của Nhái miệng nhỏ rừng thông Microhyla pineticola sp. nov.: (A) cái trưởng thành từ núi Bidoup, Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, xem lưng bên (ZMMU A-5043, số NAP-01.170); (B) đực trưởng thành từ ven trạm Giang Ly, Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, xem lưng. Hình ảnh của N. A. Poyarkov.
 Mẫu Paratypes của Nhái miệng nhỏ đẹp Microhyla pulchella sp. nov.: (A, B) con đực trưởng thành từ ven trạm Giang Ly, Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, xem lưng bên; (C, D) con cái trưởng thành từ Núi Hòn Giao, Bidoup -. Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, xem lưng bên. Hình ảnh của N. A. Poyarkov
 Mẫu Holotype Nhái miệng nhỏ tí hon Microhyla minuta sp. nov. (ZMMU A-5047, đực trưởng thành): (A) xem lưng bên; (B) xem lưng; (C) xem bụng. Hình ảnh của E. A. Galoyan.
Mẫu chuẩn Nhái miệng nhỏ tí hon Microhyla minuta sp. nov. (A) một đôi giao hợp tại chỗ trong Vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (ZMMU A-5048); (B) mẫu chuẩn đầu tiên (ZMMU A-5047, đực trưởng thành) trên một đồng xu xu cho thấy kích thước thực tế của nó. Hình ảnh của E. A. Galoyan
 Mẫu holotype của Nhái miệng nhỏ đa-re-ki Microhyla darevskii sp. nov. (ZISP 7370, đực trưởng thành) (A) xem lưng bên; (B) xem bên cho thấy vùng háng. Hình ảnh của N. L. Orlov
 Môi trường sinh sản của Nhái miệng nhỏ đa-re-ki  Microhyla darevskii sp. nov. trong làn Mang Xang, ven núi Ngọc Linh, xã Đắc Choong, huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Ảnh: N. L. Orlov.
 Mẫu của Nhái cây miệng nhỏ Microhyla arboricola sp. nov. (ZMMU A-5051, đực trưởng thành) trong tự nhiên: (A) xem bên; (B) xem lưng. Hình ảnh của N. A. Poyarkov.
Mẫu  Paratypes của Nhái cây miệng nhỏ Microhyla arboricola sp. nov. trong tự nhiên:. (A) đực trưởng thành từ núi Hòn Bà, Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, xem lưng bên; (B) cái trưởng thành từ núi Hòn Bà, Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, xem lưng bên. Hình ảnh của V. L. Trounov.
 Môi trường sống tự nhiên của Nhái cây miệng nhỏ Microhyla arboricola sp. nov. . trong một khu rừng núi nhiệt đới thường xanh hỗn hợp, núi Hòn Bà, Khu  BTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam: (A) môi trường sống tự nhiên của loài mới; (B) nơi sinh sản trong một cây chứa đầy nước rỗng, mũi tên màu trắng cho thấy khối lượng trứng gắn vào cây; (C) ly hợp trứng của các loài mới gắn liền trên mặt nước trong một cây rỗng chứa đầy nước. Hình ảnh của A. B. Vassilieva và V. L. Trounov(biodivn.blogspot.com).
Khoá xác định loài trong chi Microphylla ở Việt Nam


TAXONOMY AND DISTRIBUTION OF NARROW-MOUTH FROGS OF THE GENUS Microhyla TSCHUDI, 1838 (ANURA: MICROHYLIDAE) FROM VIETNAM WITH DESCRIPTIONS OF FIVE NEW SPECIES
Nikolay A. Poyarkov, Jr.; Anna B. Vassilieva, Nikolai L. Orlov, Eduard A. Galoyan, Tran Thi Anh Dao, Duong Thi Thuy Le, Valentina D. Kretova, and Peter Geissler
Abstract. We review the taxonomy and distribution of Microhyla Tschudi, 1838 (Anura: Microhylidae) species from Vietnam, with a special regional focus on the southern parts of the Annamite mountain range (Kon Tum and Langbian Plateaus, Tay Nguyen highlands) and its foothills. Recent field work in this area revealed specimens of five yet undescribed species, which are differentiated from all congeners by a combination of morphological traits: Microhyla pineticola sp. nov. from Lam Dong and Dak Lak provinces; Microhyla pulchella sp. nov. from Lam Dong Province; Microhyla minuta sp. nov. from Dong Nai Province; Microhyla darevskii sp. nov. from Kon Tum Province; and Microhyla arboricola sp. nov. from Dak Lak and Khanh Hoa provinces. Microhyla annamensis Smith, 1923 is redescribed based on recently collected material. The intrageneric systematic relationships of the new species are discussed. We provide first larval descriptions for four of the new species as well as for Microhyla annamensis Smith 1923. Notes on the breeding ecology and natural history of all above mentioned species are compiled for the first time. With Microhyla minuta sp. nov. and Microhyla arboricola sp. nov. we describe the probably smallest tetrapods currently known from mainland Southeast Asia. The latter species also represents the second record of a phytotelm breeder within the genus Microhyla. A key to the currently known Vietnamese species of Microhyla is provided
Tham khảo: Russian Journal of Herpetology, 2014; 1026-2296 2014 2102-0089 © 2014 Folium Publishing Company.


1 nhận xét:

  1. Ảnh đẹp quá, có thêm loài ếch mới.
    --------------
    Ms. Chi, chuyên viên tư vấn chăm sóc & nuôi dạy chó mèo tại NanaPet
    Xem thêm chi tiết:


    Reply

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!