15/06/2014

Phương thức giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học

(biodivn.blogspot.com) Tuy theo mục đích đối tượng và yêu cầu của xã hội đối với việc nghiên cứu và bảo tồn ĐDSH mà lựa chọn các phương thức giáo dục phù hợp. Có 2 con đường giáo dục ĐDSH chính là giáo dục chính qui và giáo dục không chính qui. 
Giáo dục chính qui 
Giáo dục chính qui là giáo dục có gắn với giảng đường. Giáo dục chính qui được thực hiện trong các chương trình ở bậc tiểu học, trung học và cao hơn ở bậc đại học và sau đại học. Giáo dục chính qui còn bao gồm cả việc tổ chức các lớp, khóa đào tạo ngắn hạn cho các đối tượng khác nhau: các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ quản lý. Giáo dục chính qui là con đường giáo dục chủ động, ngắn nhất và hiệu quả giúp người học tránh được những mò mẫm, vấp váp trong cuộc đời. Để thực hiện giáo dục bảo tồn ĐDSH theo con đường chính qui cần phải xây dựng những tài liệu giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực và sự hợp tác giữa các nhà giáo dục, tổ chức phi chính phủ, các bộ giáo dục và đào tạo tài nguyên, môi trường.... Các tài liệu giảng dạy cần phải phù hợp với từng cấp học, đối tượng theo những yêu cầu sau: 
- Nhấn mạnh vai trò của ĐDSH đối với sức khỏe và sự thình vượng của cộng đồng 
- Nhấn mạnh vai trò của ĐDSH đối với sức khỏe HST 
- Gắn chặt các chủ đề sinh thái, kinh tế và xã hội với nhau. 
Nguồn nhân lực phục vụ cho giáo dục bảo tồn ĐDSH là các chuyên gia và các nhà giáo dục và các kỹ thuật viên về bảo tồn ĐDSH. Vì vậy, một điều rõ ràng là cần phải xây dựng các chương trình đào tạo có bằng cấp về ĐDSH (xem phần 5.2). 
Giáo dục không chính chính qui 
Giáo dục không chính qui được tiến hành ở ngoài lớp học. Giáo dục không chính qui có thể hữu dụng trong việc bổ sung thêm cho các kinh nghiệm của giáo dục chính qui. Thực tế do cơ chế giáo dục không chính qui có thể đã tồn tại sẵn có trong rất nhiều cộng đồng và trong các hộ gia đình, khuyến khích thúc đẩy cách giáo dục này có thể là một cách hiệu quả để tăng cường mức độ giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng về ĐDSH. 
Việc xác định cơ chế của giáo dục không chính qui nhằm khuyến khích và thúc đẩy hơn nữa hình thức giáo dục này, vì giáo dục không chính qui có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau như thực hành văn hóa tôn giáo, tuyên truyền miệng, thông qua trưng bày hỗ trợ cho cộng đồng về nông nghiệp, sức khỏe và xóa mù chữ, mở các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng... 
Trong một cộng đồng giáo dục không chính qui có thể được tổ chức ở các khu vực khác nhau và cho các đối tượng khác nhau như các nhóm hành chính và lập pháp, nhóm các nhà doanh nghiệp, khối chuyên nghiệp, những người tiêu thụ, các cộng đồng địa phương phụ thuộc vào tài nguyên ĐDSH. 
Việc giáo dục không chính qui đạt được hiệu quả chủ yếu thông qua việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng khác nhau. Việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay mang lại hiệu quả tức thì. Ngoài ra các phương tiện truyền thống như lễ hội, truyền miệng, các nghệ thuật quần chúng... cũng đem lại những lợi ích nhất định. 
Việc thực hiện con đường giáo dục không chính qui cũng cần sự chi phí về tài chính để cho việc chuẩn bị các thiết bị dạy học cũng như việc xây dựng chương trình giáo dục không chính qui. Vì vậy, để đạt được các mục tiêu cụ thể bằng con đường giáo dục này cần phát triển các mối quan hệ hợp tác với các khu vực tư nhân như các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, vườn bách thú, vườn thực vật... 
Ví dụ theo thống kê của IUCN (1993) có trên 600 triệu lượt người vào thăm các vườn thú mỗi năm. Vì vậy các doanh nghiệp cũng có thể mang đến quan hệ hợp tác về tài chính, khai thác việc quảng cáo, quan hệ cộng đồng hay giám sát về mặt giao tiếp cũng như khai thác báo chí, đài và vô tuyến. (biodivn.blogspot.com).
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 
Xem thêm: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!

 
Comprare online Cialis 5 mg Effetti indesiderati di Cialis 5 mg Cialis 20mg in vendita Acquista Cialis originale generico in Svizzera Comprare Viagra senza ricetta a buon prezzo in Svizzera Comprare online Cialis 10mg Comprar Viagra in farmacia online Offerta Cialis 5mg Instrucciones de uso de Reduslim Comprare Spedra Avanafil senza ricetta online Dove comprare il Viagra in Svizzera Compra Cialis Compra Viagra Contrareembolso Oferta Cialis 5 mg Acquisto viagra en España Cialis 5 mg efectos secundarios graves Reduslim precio soluciones para la impotencia Cilis vs Viagra how to buy pulse x crypto купить диплом в москве